Mobiele menu

The role of sex and gender in positive health perceptions of older inhabitants of neighborhoods with low social economic status aiming to tailor the Community Wise intervention.

Ouderen met een lagere opleiding leven korter in goede gezondheid vergeleken ouderen met een hoge opleiding. HET VOORGAANDE PROJECT ‘Community Wise’ is een project gericht op het verbeteren van gezondheid in brede zin voor ouderen wonend in ‘achterstandsgebieden’. Het programma 'Community Wise' bestond uit 12-wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten waarbij de oefeningen gericht op zowel lichamelijke, mentale en sociale gezondheid. We hebben aanwijzingen dat er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen in hoe ze gezondheid en het programma hebben ervaren, maar dit hebben we nog niet onderzocht. IN DIT PROJECT gaan we eerst zoeken naar sekse en genderverschillen in de gegevens die we al verzameld hebben. Daarnaast gaan we meer ouderen bevragen, om zo een divers beeld te krijgen over gezondheid en de rol van sekse en gender van ouderen. Met de inzichten kunnen we het ‘Community Wise’ programma aanpassen aan de diverse behoeften op gebied van gezondheid-, sekse- en gender.

Kenmerken

Projectnummer:
05550032210006
Looptijd: 80%
Looptijd: 80 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ing. M.M. Goedendorp PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen