Mobiele menu

rollator wandelgroep Aalsmeer

Projectomschrijving

Doel

De Rollatorwandelclub is in 2019 gestart met als doel het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Daarbij leren de ouderen ook hoe ze het beste met de rollator om kunnen gaan. De doelgroep bestaat uit ouderen die voor de gezelligheid komen wandelen, ouderen die zich nog onzeker voelen met het lopen met een rollator, ouderen die mobieler willen worden of wat aan hun conditie willen doen en ouderen die eenzaam zijn. Ook ouderen zonder rollator zijn welkom om mee te wandelen.

Plan van Aanpak

Wekelijks werd de wandeling georganiseerd door een vaste groepsbegeleider en vrijwilligers. Aansluitend wordt er een kopje koffie gedronken met elkaar. Bij slecht weer was er de optie om een zaal te huren in het sportcentrum. Hier zijn binnen activiteiten georganiseerd zoals parcourswandelen. Indien nodig werd er vervoer geregeld voor de ouderen. In Aalsmeer is het mogelijk om gehaald en gebracht te worden door een vrijwillige chauffeur en in Kudelstaart zorgen vrijwilligers van de organisatie ANWB Automaatje dat deelnemers worden opgehaald en thuisgebracht.

Bevindingen

De Rollatorwandelclub trok in Aalsmeer gemiddeld 25 wandelaars per week. De ongedwongen sfeer, het kopje koffie na het wandelen en de betrokken vrijwilligers zorgde ervoor dat de interventie heeft gewerkt. Deelnemers zijn vertrouwd gemaakt met het wandelen met de rollator en hebben kunnen bouwen aan hun sociale netwerk. De deelnemers vormen een leuke en gezellige club en staan hierdoor weer meer in hun eigen kracht.

Er is een handboek beschikbaar van het project Rollator wandelgroep Aalsmeer Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met I. Snik via ilsni@uhac.nl.  

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

We zijn dit jaar gestart met onze rollator wandelgroep. Inwoners van Aalsmeer kunnen zich aanmelden. Elke woensdag gaan we van 10.30 tot 11.30 uur wandelen en aansluitend drinken we een kop koffie. Bij slecht weer huren we een zaal in sportcentrum de Waterlelie en organiseren we binnen activiteiten zoals een parcour wandelen. Ook als mensen geen rollator hebben maar wel willen meedoen dan zijn ze van harte welkom. We willen deze succesvolle activiteit nu gaan uitbreiden. De ambitie van de GES Aalsmeer en haar samenwerkingspartners is om de huidige groep succesvol te borgen en op één of twee andere locaties en tijdstippen hetzelfde succesvolle concept op te zetten. Een kansrijke nieuwe locatie is het dorpshuis in Kudelstaart in de gemeente Aalsmeer. Hiervoor en voor de borging van de huidige rollatorwandelgroep wordt de aangevraagde subsidie ingezet. Onze doelgroep bestaat uit ouderen die voor de gezelligheid komen wandelen, ouderen die zich nog onzeker voelen met het lopen met een rollator, ouderen die mobieler willen worden, ouderen die wat aan hun conditie willen doen, ouderen die eenzaam zijn. De meeste deelnemers zijn 70+ maar we hebben ook wel wat minder oudere deelnemers ertussen zitten, dit is voor de dynamiek van de groep erg leuk. De meeste ouderen wonen nog zelfstandig en komen met hun partner of alleen. In de groep die al gestart is komen nu mensen die elkaar hebben leren kennen ook samen naar de wandelgroep. Het netwerk van deelnemers wordt vergroot, wat helpt tegen eenzaamheid. Tevens is vrijwillige inzet bij de rollatorwandelclub een belangrijk speerpunt. Zo wordt bij de rollatorwandelclub Aalsmeer een vrijwilliger van Team Sportservice ingezet als extra begeleiding van de groep. Hier snijdt het mes aan twee kanten. De rollatorwandelgroep betekent voor de vrijwilliger (met chronische psychische aandoening) een zinvolle, leuke en actieve dagbesteding. Daarnaast zijn er meerdere chauffeurs die de minder mobiele deelnemers thuis ophalen en ook na afloop weer terugbrengen. Dankzij hen bereiken we juist de doelgroep die anders veelal thuis zou zitten; de risicogroep voor eenzaamheid. Zij doen dit vaak op vrijwillige basis en zijn ook een waardevolle toevoeging voor de club. Zij dragen ook bij aan het sociale aspect van de club.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621932
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Snik
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting GEZ Aalsmeer