Mobiele menu

Rood, geel of groen? Zelfregie met het Stoplicht Systeem voor mentaal vitale organisaties

Het management van mkb bedrijf Berry, een kunststoffabrikant, wil mentale vitaliteit van haar medewerkers bevorderen en voorkomen dat zij mentaal ziek worden door werk-, privé- of persoonsgeboden factoren. Berry staat niet alleen, veel werkgevers zijn bereid iets te doen aan mentale vitaliteit, maar weten niet goed hoe. Wetenschappers weten dat organisatorische interventies d.m.v. dialoog kunnen werken, ook al is het nog niet goed gelukt dat aan te tonen. Maar hoe voer je zo’n dialoog over mentale vitaliteit? 

Doel

Het project beoogt het goed onderbouwde Stoplicht Systeem door te ontwikkelen tot een interventie op organisatieniveau, die toegepast kan worden door leidinggevenden en geïmplementeerd kan worden in ieder managementsysteem, teneinde zelfregie van medewerkers op hun mentale vitaliteit te bevorderen.

Aanpak/werkwijze

In dit project actie-onderzoeken we of het Stoplicht Systeem kan helpen: een boek met praktische oefeningen, ingebed in trainingen voor leidinggevenden. Bij Berry leren zij een manier om met medewerkers over mentale vitaliteit te praten en passende maatregelen te nemen voor aanpassingen in (de organisatie van) het werk. 

Samenwerkingspartners

Berry werkt samen met Ri CHARGE, Amsterdam UMC (VUmc) en het Trimbos-instituut.

(Verwachte) Resultaten

(Verwachte) Resultaten zijn onder andere: 

  • Grotere handelingsbekwaamheid van leidinggevenden in het herkennen, bespreken en aanpakken van mentale vitaliteit bij medewerkers; 
  • Op de langere termijn een reductie in psychisch verzuim; 
  • ‘Werkwijzer Stoplicht Systeem voor leidinggevenden' en een infographic met implementatieprotocol voor het realiseren van een dialoog in (mkb) arbeidsorganisaties.

Meer informatie

Lees meer over het programma Mentale vitaliteit van werkenden

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Klein Nagelvoort
Verantwoordelijke organisatie:
Combipac B.V.