Mobiele menu

ROSETTA Guidance and Awareness Services for Independent Living

Projectomschrijving

Voor ouderen met een progressieve chronische ziekte, zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson, vormen de toenemende kosten van de gezondheidszorg en het verwachte tekort aan professionele zorgverleners een ernstige bedreiging. En dat terwijl deze groep ouderen door de vergrijzing in percentage steeds verder toeneemt. 

Doel
Dit project biedt deze groep mensen de kans om hun autonomie en kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden door het ontwikkelen van een ICT-systeem (ROSETTA) dat ouderen en hun verzorgers ondersteunt in het zelfstandig wonen.

ROSETTA
Het systeem omvat het volgende dienstenaanbod:

  • Geheugenondersteuning voor mensen met geheugenproblemen.
  • Zorg op maat door leefstijlmonitoring. 
  • Automatische bewaking (zonder dat de cliënt techniek hoeft te dragen).


Om te zorgen dat het dienstenaanbod goed aansluit bij de behoeften van de gebruikers, zijn verschillende evaluatiesessies gehouden met mensen met Alzheimer en Parkinson, zorgprofessionals en mantelzorgers. ROSETTA wordt verder vanaf mei 2011 geëvalueerd tijdens grote praktijkpilots met 26 systemen in Nederland, Duitsland en België.

Doelgroep
Zelfstandig wonende mensen met een progressieve chronische ziekte zoals Alzheimer en Parkinson.

Producten

Titel: Mediator ZonMW, The Netherlands
Titel: Advies RVZ
Titel: VUMC
Titel: Persbericht
Titel: Mediator ZonMW, The Netherlands
Titel: Onbekend
Link: http://www.domoticawonenzorg.nl
Titel: D8.2 Feasibility Studies
Titel: D5.2 Concept Demonstrator for the EDN Module
Titel: D5.3 Implemented and laboratory tested version of EDN modules
Titel: D2.1 Requirement Specification Document for the ROSETTA System
Titel: D6.1 System Integration Plan
Titel: D2.6 Software Test Description for ROSETTA
Titel: D4.4 Implemented and laboratory tested version of EDS modules
Titel: D8.1 Exploitation Planning
Titel: D6.2 Requirement Specification for Integration Platform
Titel: D9.2 Ethical evaluation of Rosetta
Link: https://www.surfgroepen.nl/sites/rosettamtr/default.aspx
Titel: D2.3 Design Specification Document for the EDS subsystem
Titel: D6.5 Software Test Report for ROSETTA
Titel: D2.4 Design Specification Document for the AAPS subsystem
Titel: D2.5 Design Specification Document for the EDN subsystem
Titel: D3.2 AAPS Concept Demonstrator
Titel: D5.1 Functional Design of the EDN Subsystem
Titel: D8.5 Integration Website and Business Plan
Link: https://www.surfgroepen.nl/sites/rosettamtr/default.aspx
Titel: D3.1 AAPS Functional Design Specification
Titel: D8.11 List of applicable standards, Approval Marks and Certifications for in-Home Network Rosetta
Titel: D7.1 Trial plan Belgium, Germany and the Netherlands
Titel: D4.3 Concept Demonstrator for the EDS Module
Titel: D4.1 Models for the observed person and the medical expertise
Titel: D6.3 Functional Specification and Design of Integration Platform
Titel: D4.2 Approaches for monitoring and assessing living situations
Titel: D8.9 Workshops for stakeholders Netherlands, Belgium, Germany and Italy
Link: https://www.surfgroepen.nl/sites/rosettamtr/default.aspx
Titel: D3.3 Implemented and Laboratory Tested Version of the AAPS Module
Titel: D7.2 Rosetta Trial Evaluation Report
Link: https://www.surfgroepen.nl/sites/rosettamtr/default.aspx
Titel: D8.8 Demonstration Facility of the ROSETTA System at TNO in The Hague
Titel: D8.10 Social Business Cases for UAS-AAPS, EDS, EDN
Link: https://www.surfgroepen.nl/sites/rosettamtr/default.aspx
Titel: D8.7 Project information in languages of project partners
Link: https://www.surfgroepen.nl/sites/rosettamtr/default.aspx
Titel: D8.4 Rosetta Website
Link: http://www.aal-rosetta.eu
Titel: D6.4 Implementation Description of Integration Platform
Titel: D2.2 Design Specification Document for the ROSETTA system
Titel: D9.3 Guiding ethical criteria for future implementation of Rosetta
Link: https://www.surfgroepen.nl/sites/rosettamtr/default.aspx
Titel: D9.1 Questionaire
Titel: D8.12 User Documentation
Titel: Zorgdomotica
Auteur: Meiland, F.J.M.., de Boer, M.E, Overmars-Marx, T. Verhaeghe, S., Van Blanken, M., Stalpers-Croeze, I., Ebben, P.W.G., Snoeck, C.M., Van der Leeuw, J, Karkowski, I., Dröes, R.M.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het ROSETTA project is om mensen met aandoeningen zoals dementia te helpen om hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven te behouden, terwijl ze op een veilige manier langer thuis leven.

Het ROSETTA project volgt een holistische aanpak en combineert bijna 10 jaar aan ervaring in de gebieden monitoring, preventieve en ondersteunende diensten. De diensten zijn ontworpen om zowel de persoon met dementia als de formele en informele zorgverleners te ondersteunen.

De functionaliteit van het ROSETTA systeem kan als volgt worden samengevat:

• Het systeem monitort de activiteiten van de bewoner met meerdere, verschillende sensoren
• Het systeem genereert een alarm bij een onverwachte of afwijkende (in)activiteit. Het alarm wordt doorgeleid naar de zorgverlener.
• Het systeem genereert een waarschuwing bij lange-termijn veranderingen in het dagelijks leefpatroon. De waarschuwing wordt doorgeleid naar de zorgverlener.
• Het systeem ondersteunt de bewon(st)er rechtstreeks bij het uitvoeren van zijn/haar dagelijkse activiteiten.

De doelgroep van Rosetta omvat mensen met chronische progressieve aandoeningen zelf, mogelijk ondersteund door de betrokken mantelzorgers, zorgverzekeraars en nationale overheden.

Het doel van het ROSETTA project is om mensen met aandoeningen zoals dementia te helpen om hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven te behouden, terwijl ze op een veilige manier langer thuis leven.

Het ROSETTA project volgt een holistische aanpak en combineert bijna 10 jaar aan ervaring in de gebieden monitoring, preventieve en ondersteunende diensten. De diensten zijn ontworpen om zowel de persoon met dementia als de formele en informele zorgverleners te ondersteunen.

De functionaliteit van het ROSETTA systeem kan als volgt worden samengevat:

• Het systeem monitort de activiteiten van de bewoner met meerdere, verschillende sensoren
• Het systeem genereert een alarm bij een onverwachte of afwijkende (in)activiteit. Het alarm wordt doorgeleid naar de zorgverlener.
• Het systeem genereert een waarschuwing bij lange-termijn veranderingen in het dagelijks leefpatroon. De waarschuwing wordt doorgeleid naar de zorgverlener.
• Het ondersteunt de bewoner rechtstreeks bij het uitvoeren van zijn/haar dagelijkse activiteiten.

Gedurende het eerste jaar van het ROSETTA project, onderzocht het projectteam de gewenste functionaliteit van het ROSETTA systeem. De initiële functionele eisen werden geëvalueerd door eindgebruikers en experts. Tegelijkertijd werden de vereiste algoritmische oplossingen, en de technische en financiële haalbaarheid onderzocht. Het ROSETTA systeemontwerp werd opgesteld op basis van de resultaten van deze evaluaties en onderzoeken.

De komende twee jaar wordt het ROSETTA systeem geïmplementeerd en vooraf getest. Vervolgens wordt het gedurende een jaar geëvalueerd in een praktijkonderzoek met gebruikers (ouderen met dementie of de ziekte van Parkinson en hun (in)formele zorgverleners) in drie landen: België, Nederland en Duitsland.

Samenvatting van de aanvraag

Voor ouderen met een progressieve chronische ziekte, zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson, vormen de toenemende kosten van de gezondheidszorg en het verwachte tekort aan professionele zorgverleners een ernstige bedreiging. En dat terwijl deze groep ouderen door de vergrijzing in percentage steeds verder toeneemt. 

Doel
Dit project biedt deze groep mensen de kans om hun autonomie en kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden door het ontwikkelen van een ICT-systeem (ROSETTA) dat ouderen en hun verzorgers ondersteunt in het zelfstandig wonen.

ROSETTA
Het systeem omvat het volgende dienstenaanbod:

  • Geheugenondersteuning voor mensen met geheugenproblemen.
  • Zorg op maat door leefstijlmonitoring. 
  • Automatische bewaking (zonder dat de cliënt techniek hoeft te dragen).


Om te zorgen dat het dienstenaanbod goed aansluit bij de behoeften van de gebruikers, zijn verschillende evaluatiesessies gehouden met mensen met Alzheimer en Parkinson, zorgprofessionals en mantelzorgers. ROSETTA wordt verder vanaf mei 2011 geëvalueerd tijdens grote praktijkpilots met 26 systemen in Nederland, Duitsland en België.

Doelgroep
Zelfstandig wonende mensen met een progressieve chronische ziekte zoals Alzheimer en Parkinson.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320100002
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I. Karkowski
Verantwoordelijke organisatie:
TNO