Rotterdamse Helden

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) wil 750 jonge vrijwilligers inzetten. Om jongeren te werven, past UVV haar methode aan op deze doelgroep. Samen met een jongerenpanel ontwikkelt UVV leuke wervingscampagnes. Ook zorgt UVV ervoor dat het vrijwilligerswerk nóg afwisselender en flexibeler wordt en zij start een digitaal Heldenpuntensysteem. Jonge geïnteresseerden gaan eerst in gesprek met een consulent van UVV: Wat vind je leuk om te doen? Waar ben je goed in? En hoe veel tijd heb je voor vrijwilligerswerk? Vervolgens kiezen de jongere en consulent samen een passende vacature. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vrijwilligerswerk te doen voor een school of bibliotheek, maar er zijn ook speciale maatjesprojecten. De nieuwe vrijwilligers mogen daarnaast actief worden op social media voor UVV én ze mogen meedenken over compleet nieuwe projecten. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Wie een Rotterdamse Held wordt, trakteert zichzelf op een zinvolle, leuke ervaring en een berg waardevolle, nieuwe contacten. Daarnaast doen de jongeren nieuwe kennis en vaardigheden op, plus inzicht in hun eigen talenten. Voor iedere maand dat de jonge vrijwilliger zich inzet, krijgt hij/zij digitale heldenpunten. Die zijn inwisselbaar voor bijvoorbeeld powerbanks, bioscoopkaartjes of tegoedbonnen. Aan het einde van het traject ontvangt de vrijwilliger een certificaat en een aanbevelingsbrief of aanbeveling op LinkedIn. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Alle Nederlandse organisaties mogen gebruikmaken van deze op jongeren gerichte methode van de UVV. Daarnaast draagt dit project ook bij aan een sterke samenleving waarin jongeren omkijken naar hun medemens.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we jongeren zo goed mogelijk werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen?

Doelgroep 

Rotterdamse jongeren van 16 tot en met 25 jaar

Regio

Rotterdam

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
OVER UVV Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) is een vrijwilligersorganisatie sinds 1945 en zet vrijwilligers in bij 103 zorg- en welzijnsinstellingen en als maatje bij ouderen thuis. Het aantal vrijwilligers van UVV is de afgelopen 5 jaar met ruim 600 gestegen tot nu 1269 vrijwilligers. Hiervan zijn er 120 jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar. UVV zorgt voor het werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen van de vrijwilligers. ROTTERDAMSE HELDEN Onze ambitie is dat meer jongeren zich als vrijwilliger inzetten bij UVV. Wij vinden het belangrijk dat ons vrijwilligersbestand een afspiegeling van de samenleving is en dat jongeren hiervan een significant deel uitmaken. Met het project Rotterdamse Helden willen we minimaal 750 Rotterdamse jongeren van 16-25 jaar inzetten als vrijwilliger bij UVV en onderzoeken hoe we jongeren zo goed mogelijk kunnen werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen. Het project zal op 1 september 2018 van start gaan en heeft een looptijd van 18 maanden. Na afloop zullen de methodiek, aanbevelingen en resultaten van Rotterdamse Helden voor elke organisatie en elke gemeente in Nederland beschikbaar zijn. ROL VAN JONGEREN Bij Rotterdamse Helden gaan we samen met jongeren onze werkwijze afstemmen op de interesses en beschikbare tijd van jongeren. Bijvoorbeeld met leuke wervingscampagnes, afwisselend en flexibel vrijwilligerswerk, interessante workshops en goede begeleiding en waardering. Ook kunnen jongeren digitaal Heldenpunten sparen voor elke maand dat zij vrijwilligerswerk doen. Bij de start van Rotterdamse Helden wordt een jongerenpanel gevormd dat UVV gedurende het project inhoudelijk zal adviseren over onze werkwijze voor jongere vrijwilligers. UVV wil daarnaast met digitale enquêtes ook de mening van alle jongere UVV-vrijwilligers toetsen. AANBOD Door het grote en diverse aanbod vrijwilligersvacatures bij UVV is het voor jongeren aantrekkelijk om voor vrijwilligerswerk bij UVV te kiezen. Jongeren kunnen kiezen uit de volgende vrijwilligersfuncties: • Vrijwilligerswerk bij een organisatie: zoals een school, bibliotheek of taalproject • Maatjesprojecten: vrijwilligerswerk bij mensen thuis, zoals DigiMaatje of Boodschappenservice • Social Media & PR: maken van video’s, vlogs, foto’s of meedoen in het PR-team • Nieuwe projecten: meedenken over nieuwe projecten zoals Er-op-uit, waarbij jongeren leuke uitstapjes maken met ouderen Het vrijwilligerswerk bij UVV kan flexibel worden ingevuld. Samen met iedere jongere bekijken we welk vrijwilligerswerk het beste past bij zijn of haar wensen en beschikbare tijd. De tijdsinvestering en duur van het vrijwilligerswerk worden afgestemd met de jongere zelf. UVV biedt maatwerk voor elke situatie. SAMENWERKINGSPARTNERS Voor Rotterdamse Helden heeft UVV een projectgroep samengesteld met samenwerkingspartners die toegang hebben tot een grote groep jongeren. Door gebruik te maken van elkaars kennis, expertise, netwerk en communicatiekanalen, ontwikkelt de projectgroep een nieuwe methodiek ten aanzien van het werven van jongeren. Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Rotterdammersvoorelkaar, Young UP en Centrum Voor Dienstverlening. Met Gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, Calvijn Scholengemeenschap, Albeda College en Hogeschool Rotterdam zijn we nog in gesprek en zal naar verwachting binnenkort een overeenkomst ondertekend worden. Ook 2 afgevaardigden van het jongerenpanel zullen deelnemen aan de projectgroep. DOELSTELLINGEN, MONITORING EN EVALUATIE 1. Na afloop van het project hebben minimaal 750 jongeren vrijwilligerswerk gedaan bij UVV. 2. Het doen van vrijwilligerswerk bij UVV wordt positief gewaardeerd door jongeren en draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. 3. Gedurende het project wordt een methodiek ontwikkeld ten aanzien van het werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen van jongeren. 4. De methodiek, aanbevelingen en resultaten van Rotterdamse Helden worden na afloop van de proeftuin beschikbaar gesteld voor elke organisatie en gemeente die interesse heeft. Hiermee is de methodiek breed toepasbaar in Nederland. Het aantal jongeren wordt bijgehouden in het digitaal ledenbestand van UVV. Met het jongerenpanel en de enquêtes die we uitzetten onder jongeren, krijgen we veel inzicht in hoe we jongeren het beste kunnen werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen. Deze inzichten nemen we mee in het ontwikkelen van een nieuwe methodiek, welke geheel is afgestemd op de interesses en leefwereld van jongeren. BORGING Met de nieuwe methodiek en de positieve ervaringen die in de proeftuin zijn opgedaan, wil UVV jongeren blijven inzetten als vrijwilliger. We zullen de methodiek, aanbevelingen en resultaten van Rotterdamse Helden online documenteren en na afloop van de proeftuin beschikbaar stellen voor elke organisatie en gemeente die interesse heeft.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001201
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Vaarties
Verantwoordelijke organisatie:
Unie Van Vrijwilligers Rotterdam