Rotterdamse Helden 2.0

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Wie meedoet aan dit project, wordt een Rotterdamse Held. Jongeren hebben eerst een kennismakingsgesprek met UVV, die de jongeren werft via scholen, jongerenorganisaties, campagnes en social media. Op basis van interesses, wensen en tijd kiest de jongere een MDT-plek. Jongeren kunnen kiezen uit meer dan 350 verschillende MDT-plekken zoals de Voedselbank, een taalproject, sportclub of maatjesprojecten bij mensen thuis. Deelnemen in het social media & pr-team van Rotterdamse Helden kan ook. 

Dit project is een voortzetting van Rotterdamse Helden 1.0. Er worden meer partners gemotiveerd om MDT-plekken te creëren. Ook worden alle partners ondersteund om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jongeren. Hiervoor wordt de toolkit ‘Rotterdamse Helden’ ontwikkeld. Het doel is om minimaal 500 jongeren in te zetten. De methodiek voor het werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen van jongeren wordt gaandeweg doorontwikkeld. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Een ander helpen geeft allereerst een goed gevoel. Daarnaast draagt het bij aan persoonlijke ontwikkeling, het zorgt voor meer zelfvertrouwen en het levert nieuwe kennis en vaardigheden op – mooi voor op het cv. En dan zijn er ook nog interessante workshops en meet-ups, een goodiebag, kerstpakket en reiskostenvergoeding. Bovendien vallen er digitale Heldenpunten te verdienen; die zijn inwisselbaar voor leuke cadeaus. De mening van de jongeren wordt heel serieus genomen en iedereen krijgt goede begeleiding.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De helden zetten zich in voor kwetsbare Rotterdammers en dragen zo bij aan een sterkere samenleving. Een positieve ervaring met MDT vergroot de kans dat jongeren zich ook in de toekomst zullen inzetten voor anderen. Jongeren maken bovendien kennis met werkvelden waar een tekort aan personeel is, zoals de zorg en het onderwijs. Ten slotte mag iedere organisatie in Nederland gebruikmaken van de methodiek van Rotterdamse Helden. 

Doelgroep

Rotterdamse jongeren van 14 tot 27 jaar

Regio/gemeente(n)

Rotterdam

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
SAMENVATTING ROTTERDAMSE HELDEN 2.0 PROJECT Met Rotterdamse Helden 2.0 willen we nog meer jongeren van 14-27 jaar hun MDT laten doen als Rotterdamse Held. Jongeren zijn hierdoor van grote betekenis voor kwetsbare Rotterdammers en dragen bij aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Jongeren zetten zich in voor minimaal 80 uur in 6 maanden. Daarnaast gaan we meer partners motiveren om MDT-plekken te creëren en voor hen gaan we een toolkit ontwikkelen. Met deze toolkit ondersteunen we alle partners bij een werkwijze die aansluit bij jongeren. AANBOD We werven jongeren via scholen, jongerenorganisaties, leuke wervingscampagnes, social media en via de jongeren van Rotterdamse Helden zelf. In het kennismakingsgesprek kijken we samen met de jongere welke MDT-plek het beste bij hem of haar past, op basis van interesses, wensen en tijd. Jongeren kunnen zich inzetten voor kinderen, jongeren, ouderen, statushouders, mensen met een beperking enz. De jongeren kunnen kiezen uit meer dan 350 verschillende MDT-plekken: - Bij organisaties, zoals een school, bibliotheek, sportclub, geboortehotel of taalproject - Maatjesprojecten bij kwetsbare mensen thuis, zoals Digimaatje, Bezoekmaatje of Fietsmaatje - Social Media & PR, zoals het maken van video’s, vlogs, foto’s of meedoen in ons PR-team HELDENPUNTEN Jongeren kunnen digitale Heldenpunten sparen voor elke maand dat zij MDT doen. De Heldenpunten kunnen zij inwisselen voor bijvoorbeeld een Thuisbezorgd.nl bon, bioscoopkaartjes, Tony Chocolonely of een donatie aan een goed doel. JONGEREN ZIJN BELANGRIJK De consulent Rotterdamse Helden is het vaste aanspreekpunt voor de jongeren en neemt regelmatig contact op met de jongere om de voortgang te bespreken en te reflecteren op zijn MDT en persoonlijke ontwikkeling. In de digitale enquêtes kunnen jongeren hun mening geven over Rotterdamse Helden. Ook op andere momenten horen we hun feedback graag. Daarnaast denkt het jongerenpanel van Rotterdamse Helden mee over hoe we de werving, matching, begeleiding, training en waardering beter op jongeren kunnen afstemmen. WAT LEVERT HET JONGEREN OP - Een goed gevoel om een ander te helpen - Persoonlijke ontwikkeling - Meer zelfvertrouwen en inzicht in eigen kwaliteiten - Talenten ontwikkelen - Nieuwe kennis en vaardigheden - Mooie ervaring voor studie en CV - Interessante workshops - Leuke meet-ups met andere jongeren - Uitbreiding van hun professionele netwerk - Waardering: goodiebag, vrijwilligersfeest, kerstpakket, Heldenpunten - Reiskostenvergoeding - Aanbevelingsbrief en referentie - Impact maken in je eigen stad WAT LEVERT HET DE SAMENLEVING OP - Jongeren helpen kwetsbare doelgroepen en dragen bij aan het verminderen van de eenzaamheid onder ouderen in Rotterdam. - Inspirerende verbindingen die bijdragen aan de participatie en sociale cohesie van jongeren en kwetsbare mensen in Rotterdam. Een positieve ervaring met MDT vergroot de kans dat jongeren zich ook in de toekomst zullen inzetten voor anderen en hiermee bijdragen aan een samenleving waarin we elkaar helpen. - Jongeren maken kennis met werkvelden waar een tekort aan personeel is, zoals de zorg en het onderwijs. Een positieve ervaring kan bijdragen aan een beroepskeuze voor dit werkveld. PARTNERSCHAP Rotterdamse Helden 2.0 werkt samen met de volgende partners: Gemeente Rotterdam, PIT 010, Thuis op Straat, Rotterdammersvoorelkaar, Stichting Present, Stichting Young Impact en Glow Up. DOELEN 1. We gaan minimaal 500 jongeren inzetten voor minimaal 80 uur MDT in maximaal 6 maanden. 2. Het doen van MDT bij Rotterdamse Helden wordt positief gewaardeerd door jongeren en draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. 3. Gedurende het project wordt de methodiek ten aanzien van het werven, matchen, begeleiden, trainen en waarderen van jongeren doorontwikkeld. 4. Het aantal partners op het gebied van zorg, welzijn, sport, onderwijs, kunst en cultuur met wie we samenwerken en die MDT-plekken aanbieden stijgt tot minimaal 160 op 31-3-2022. 5. We gaan alle 160 partners ondersteunen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jongeren en hun leerproces. Hiervoor gaan we een toolkit Rotterdamse Helden ontwikkelen. BORGING 1. De methodiek, aanbevelingen en resultaten van Rotterdamse Helden 2.0 worden na afloop beschikbaar gesteld voor elke organisatie en gemeente die interesse heeft. Hiermee is de methodiek breed toepasbaar in Nederland. 2. Rotterdamse Helden 2.0 gaat contact leggen met fondsen en bedrijven om hen enthousiast te maken om het project financieel te ondersteunen zodat Rotterdamse Helden vanaf 1-4-2022 met hun financiële ondersteuning zelfstandig verder kan.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002045
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Vaarties
Verantwoordelijke organisatie:
Unie Van Vrijwilligers Rotterdam