Mobiele menu

RU Ready2Change

Projectomschrijving

In de periode januari 2015 tot januari 2017 heeft Spear Sport Center in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost, de dietiste die verbonden is aan Spear en met een psycholoog die ruime ervaring heeft met trainingen aan pubers (beiden uit Best zelf), twee RealFit interventies georganiseerd. In Best vindt met name samenwerking plaats met de afdelingen jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering van de GGD Brabant-Zuidoost, jongerenwerk, combinatiefunctionarissen sport en zorgcoördinatoren/mentoren van de (enige) school voor voortgezet onderwijs. Van de in totaal 14 deelnemers zijn er 8 jongeren blijven sporten na afloop van de interventie Real Fit. 7 van de 8 jongeren sporten nog bij Sport Center Spear. Hierdoor is er een continuering van begeleiding (zowel op sportief vlak als ondersteunend met voeding). Aan de eerste cursus REALFIT namen 6 jongeren deel, in de leeftijd van 12-18 jaar.  Bij meting 1, direct na afloop van de interventie, waren er 4 deelnemers met een lagere BMI dan bij de 0-meting. Bij meting 2 (24 weken na afloop van de interventie) waren er 3 deelnemers met een lagere BMI dan bij de 0-meting. Aan de tweede cursus REALFIT namen 8 jongeren deel, in de leeftijd van 12-18 jaar.  Bij meting 1 waren er 5 deelnemers met een lagere BMI dan bij de 0-meting. Meting 2 moet nog plaatsvinden. Alle deelnemers gaven aan plezier te hebben gehad in het traject. Bovendien zijn ze allemaal meer gaan bewegen. Ook hebben allen veranderingen aangebracht in hun eetpatroon. "

Verslagen


Eindverslag

In de periode januari 2015 tot januari 2017 heeft Spear Sport Center ism de GGD Brabant-Zuidoost, met de dietiste die verbonden is aan Spear en met een psycholoog die ruime ervaring heeft met trainingen aan pubers, beiden uit Best zelf, twee RealFit interventies georganiseerd. In Best vindt met name samenwerking plaats met de afdelingen jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering van de GGD Brabant-Zuidoost, jongerenwerk, combinatiefunctionarissen sport en zorgcoördinatoren/mentoren van de (enige) school voor voortgezet onderwijs. Van de in totaal 14 deelnemers zijn er 8 jongeren blijven sporten na afloop van de interventie Real Fit. 7 van de 8 jongeren sporten nog bij Sport Center Spear. Hierdoor is er een continuering van begeleiding (zowel op sportief vlak als ondersteunend met voeding). Bij 9 van de 14 deelnemers is bij meting 1 (direct na afloop van de cursus) een verbetering van de BMI te zien. Alle deelnemers gaven aan plezier te hebben gehad in het traject. Bovendien zijn ze allemaal meer gaan bewegen. Ook hebben allen veranderingen aangebracht in hun eetpatroon.

In de periode januari 2015 tot januari 2017 zal Spear Sport Center ism de GGD Brabant-Zuidoost, met de dietiste die verbonden is aan Spear en met een psycholoog die ruime ervaring heeft met trainingen aan pubers, beiden uit Best zelf, drie RealFit interventies organiseren.

De jeugdarts van de GGD miste de mogelijkheid om jongeren met overgewicht naar een multidisciplinair programma door te sturen.In de nota lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente is dit daarom als speerpunt opgenomen.

Uit cijfers afkomstig uit het Periodiek Gezondheidsonderzoek van de Afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD uit het schooljaar 2012/2013 blijkt dat 13% van de jongeren uit klas 2 van het Voortgezet Onderwijs overgewicht heeft. Daarvan heeft 2% obesitas. In de gemeente Best waren per 1 januari 2014 2.775 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar woonachtig, waarvan ongeveer de helft jongen en de helft meisje. Op basis van de cijfers van het PGO kan voorzichting geschat worden dat er minimaal 300 jongeren met overgewicht in Best zijn.

In Best vindt met name samenwerking plaats met de afdelingen jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering van de GGD Brabant-Zuidoost, jongerenwerk, combinatiefunctionarissen sport en zorgcoördinatoren/mentoren van de (enige) school voor voortgezet onderwijs.

Samenvatting van de aanvraag

RU Ready2change In de periode januari 2015 tot januari 2017 zal Spear Sport Center ism de GGD Brabant-Zuidoost, met de dietiste die verbonden is aan Spear en met een psycholoog die ruime ervaring heeft met trainingen aan pubers, beiden uit Best zelf, drie RealFit interventies organiseren. De reeds bestaande app van Spear zal worden aangevuld met nieuwe onderdelen, zoals: een wekelijkse uitdaging, hulp bij het maken van gezonde keuzes, mogelijkheid voor sportinstructeur, dietiste en psycholoog om berichten te versturen. De jeugdarts van de GGD miste de mogelijkheid om jongeren met overgewicht naar een multidisciplinair programma door te sturen.In de nota lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente is dit daarom als speerpunt opgenomen. Uit cijfers afkomstig uit het Periodiek Gezondheidsonderzoek van de Afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD uit het schooljaar 2012/2013 blijkt dat 13% van de jongeren uit klas 2 van het Voortgezet Onderwijs overgewicht heeft. Daarvan heeft 2% obesitas. In de gemeente Best waren per 1 januari 2014 2.775 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar woonachtig, waarvan ongeveer de helft jongen en de helft meisje. Op basis van de cijfers van het PGO kan voorzichting geschat worden dat er minimaal 300 jongeren met overgewicht in Best zijn. In Best vindt samenwerking plaats met jeugdgezondheidszorg van de GGD en andere deelnemers van het CJG (schoolmaatschappelijk werk), huisartsen,praktijkondersteuners,diëtiste Zuidzorg en vrijgevestigde diëtisten/voedingsconsulenten, combinatiefunctionarissen sport en zorg- coördinatoren/mentoren, niet alleen voor het doorverwijzen naar de interventie maar ook om te ondersteunen bij een warme overdracht en het vasthouden van een actieve leefstijl. Bij de organisatie van deze interventies wordt de methodiek RealFit gehanteerd zoals deze beschreven wordt in het handboek van de interventie eigenaar, omdat de interventie sinds maart 2014 door Centrum Gezond Leven erkend is als effectieve interventie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524003508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.J.M. van Maaren-Heyligers
Verantwoordelijke organisatie:
Spear Sport Center