Ruimte maken voor gezondheid in de stad: naar een Zuid-Limburgse kennisagenda

Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit project werden vraagstukken geïdentificeerd over de invloed van de leefomgeving op gezondheid en (on)gezond gedrag, zoals lichaamsbeweging, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Dit werd gedaan door een breed samenwerkingsverband en was gericht op buurten en inwoners met een gezondheidsachterstand in stedelijk Zuid-Limburg.

Onderzoek

Gemeenten en inwoners werden intensief betrokken bij het vaststellen van ontbrekende kennis die nodig is om omgevingsvraagstukken te kunnen aanpakken. Met name kwalitatieve methoden, zoals etnografisch onderzoek, interviews en workshops, werden toegepast.

Uitkomst

Het eindproduct van de eerste fase bestaat uit een breed gedragen en onderbouwde kennisagenda. In fase 2 gaat het consortium vier leerprojecten uitvoeren om antwoord te geven op vragen uit de kennisagenda. Deze richten zich vooral op het faciliteren van sociaal contact, het creëren van mogelijkheden voor lichaamsbeweging en het stimuleren van participatie.

Kennisagenda RuimteGIDS

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
MAKING SPACE FOR HEALTH IN THE CITY: TOWARDS A RESEARCH AGENDA IN SOUTH LIMBURG Our consortium consists of partners from research, policy and practice. Together, we combine knowledge about restructuring living environments with its effects on behavior and its consequences for public health. The project members, that include the Academic Centre for Public Health Limburg, the department of Health Promotion (HP-UM), sustainability institute ICIS (ICIS-UM) and the health authority GGD South Limburg, have been collaborating already with organizations from the environmental domain in Maastricht and Kerkrade. These existing collaborations will now be embedded durably, in order to meet the needs of municipalities and GGD: municipalities need support to shed light on how to weigh health in policies. The GGD expressed the desire to gain experience with including health in environmental planning, also in collaboration with organizations outside the health domain. In both cities, we will address those needs, by setting up a research agenda together with partners from practice and citizens. We will specifically target vulnerable citizens from deprived neighborhoods, because of their persistent health deprivation. The research agenda will be prioritized and operationalized into specific research proposals to prepare for phase 2.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
531001320
Looptijd:
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. M.W.J. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University