Mobiele menu

Ruimte voor Bewegen in de Regio (Space2Move)

Mensen die niet genoeg bewegen verkorten hun levensverwachting en hebben een grotere kans op chronische ziekten. Helaas zijn deze mensen met bewegingsarmoede moeilijk te stimuleren om te gaan sporten. Daarom richt Space2Move zich op het stimuleren van dagelijks bewegen. De hoofdvraag is hoe maatregelen in het fysieke domein aan kunnen zetten tot meer en actiever bewegen en welke gezondheidseffecten dit heeft.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te komen tot interventies die aantoonbaar werken in het stimuleren van beweeggedrag

Aanpak

Space2Move werkt samen met maatschappelijke partners uit de regio Arnhem–Nijmegen. Samen selecteren we ruimtelijke projecten om te onderzoeken welke effecten ze hebben op beweeggedrag. We gebruiken hiervoor interviews, vragenlijsten en meten beweeggedrag en gezondheid. Zo beoordelen we welke ingrepen tot meer dagelijks bewegen leiden.

Verwachte resultaten

Om ons doel te bereiken ontwikkelen we een toolkit voor ruimtelijke interventies waarmee partners hun omgeving beweegvriendelijker kunnen inrichten.

Kennisagenda Space2Move

Producten

Titel: Bewegingsarmoede in Meijhorst
Auteur: Gijs Westerlaken
Link: https://theses.ubn.ru.nl/items/4ccabe41-f1ac-4c28-a281-89d767f125af
Titel: Een beweegvriendelijke wijk voor iedereen - Een onderzoeksrapport naar de relatie tussen het gebruik van het transportnetwerk en het beweeggedrag van mensen met bewegingsarmoede
Auteur: A.R.W. Derksen
Link: https://theses.ubn.ru.nl/server/api/core/bitstreams/fd694575-a98e-47e9-b33c-0ef8eb6ee8ac/content
Titel: Onderzoek naar de invloed van verkeersveiligheid - Is verkeer de oorzaak van minder bewegen?
Auteur: H.J. Kooij
Link: https://theses.ubn.ru.nl/server/api/core/bitstreams/ad40f853-bda0-4211-9ab5-de539ef32c75/content
Titel: PhysicalActivtySchoolStudent - Physical (in)activity by school students as a result to the built environment.
Auteur: Mathijs Dielissen
Link: https://www.zonmw.nl/sites/zonmw/files/typo3-migrated-files/PhysicalActivtySchoolStudent_Mathijs_Dielissen.pdf
Titel: eindverslag fase 1 - Kolping
Titel: Factsheet stageproduct
Titel: NES_Provincie Gelderland Vragenlijsten
Titel: NES_woon_werkomgeving - Questionnaire
Auteur: Radboud UMC
Link: https://www.zonmw.nl/sites/zonmw/files/typo3-migrated-files/NES_woon_werkomgeving_-_Questionnaire.pdf
Titel: PRO_advies gezonde leefomgeving
Titel: Space2Move Toolkit voor dagelijks bewegen
Magazine: Beweegvriendelijke buurt
Link: https://beweegvriendelijkebuurt.nl/2021/04/26/space2move-toolkit-voor-dagelijks-bewegen/

Kenmerken

Projectnummer:
531001323
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E. van der Krabben
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universiteit Nijmegen