Mobiele menu

Ruimte voor mij!

Projectomschrijving

Iedereen wil zich fijn voelen in zijn of haar thuis. Ook mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit gedrag betekent dat ze weleens agressief zijn naar zichzelf, anderen en spullen. Soms voelen de gebouwen waar zij in wonen niet als thuis. Bijvoorbeeld omdat alle dingen die kapot kunnen, weggehaald zijn of omdat de indeling angst of schrik veroorzaakt. Hierdoor kunnen ze gefrustreerd raken en moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen.

Architecten ontwerpen hoe gebouwen eruit moeten zien. We gaan onderzoeken hoe architectuur een bijdrage kan leveren dat bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag zo fijn mogelijk kunnen wonen. Om die vraag te beantwoorden, is het belangrijk om deze vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. We kijken vanuit de bewoner, de medewerker, de familie, wat er opgeschreven is, wat het gebouw vertelt en wat de architect bedacht heeft. Dit doen wij in een huis waar de bewoners in kleine groepen intensieve begeleiding krijgen.

Producten

Titel: Hoe architectuur het leven van mensen met een beperking iets kan verlichten
Auteur: Praamstra SL, Steffy
Link: https://www.hanze.nl
Titel: How architecture can improve the quality of life of individuals showing challenging behavior?
Auteur: Berit Ann Roos, Mark Mobach, Ann Heylighen
Link: http://www.hanze.research
Titel: How can architecture contribute to the quality of life of intellectually impaired individuals showing challenging behaviour
Auteur: Berit Ann Roos
Titel: Improving the Quality of Life with Challenging Behaviour through Architecture: A Case Study at a Dutch Very-Intensive-Care Facility
Auteur: Berit Ann Roos, Mark P. Mobach, Ann Heylighen
Magazine: Architectural Science review
Link: https://eurofm.org/2020/09/15/companion-proceedings-of-efmic-2020/
Titel: How Architecture Can Improve the Quality of Life of Individuals Showing Challenging Behaviour
Auteur: Berit Ann Roos, Mark Mobach, Ann Heylighen
Magazine: Architectural Science review
Link: https://research.hanze.nl

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doelstelling van het project is om op basis van bestaande data en bestaande literatuur te onderzoeken wat de bepalende factoren zijn voor het functioneren van het gebouw in relatie tot de kwaliteit van leven van de bewoners met VB-MVG teneinde praktische handreikingen te ontwikkelen voor stakeholders in de zorgpraktijk. Het hoofdonderzoeksvraag van het project is: Op welke wijze draagt de architectuur van de VIC-unit in Ermelo bij aan de kwaliteit van leven van de bewoners? Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal in dit project de volgende subonderzoeksvragen moeten worden beantwoord. 1. Welke factoren hebben invloed op de kwaliteit van leven van de bewoners? 2. Welke concepten kunnen uit de factoren ontwikkeld worden? 3.Welke praktische handreikingen zijn uit die concepten te genereren voor architecten, vastgoed professionals en beleidsmakers? Met gebruik van bestaande data wordt in dit project kennis gegenereerd die meerwaarde biedt voor de zorgpraktijk en met name voor de volgende belanghebbenden: bewoners met een beperking en/of hun naaste omgeving; zorgprofessionals (behandelaar en persoonlijke begeleiders) die aan moeten geven bij nieuw- of verbouw wat nodig is voor de bewoners; zorginstellingen (directeuren en managers) die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg en de kosten van de nieuw- en verbouw; zorginstellingen (vastgoed professionals) die verantwoordelijk zijn voor realisatie van de nieuw- en verbouw; architecten als ook beleidsmakers die de nieuw gegenereerde kennis kunnen toepassen in (beleid voor) de bouw voor de doelgroep VB-MVG. De activiteiten binnen het project worden in 4 fases uitgevoerd: • Fase 1: Verzamelen bestaande data • Fase 2: Analyseren bestaande data • Fase 3: Ontwikkelen tools • Fase 4: Kennisdisseminatie De onderzoeksresultaten en praktische handreikingen worden toegankelijk gemaakt voor een zo groot mogelijke groep. Inspiratievoorbeelden zullen toegankelijk gemaakt worden in de vorm van een korte film. De film zal zowel gebouwen als mensen bevatten zodat het voor een breed publiek begrijpelijk is. Deze film zal in elk geval via het Kennisplein Gehandicaptensector verspreid worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845006107
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. B.A. Roos
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen