Mobiele menu

Safe shortening of antibiotic treatment duration for complicated Staphylococcus aureus bacteremia (SAFE-trial)

Voor ernstige bloedbaaninfecties met de Staphylococcus aureus bacterie bestaat er geen consensus over de optimale duur van de antibiotische behandeling. Richtlijnen raden 4 tot 6 weken behandeling aan, maar dit advies is niet gebaseerd op gerandomiseerde studies.
Het onnodig lang gebruiken van antibiotica kan leiden tot vermijdbare bijwerkingen, toename van gezondheidszorgkosten en antimicrobiële resistentie.

Onderzoek en verwachte uitkomsten

De afgelopen jaren zijn er verscheidene studies verricht waaruit is gebleken dat het verkorten van de therapieduur voor een heel aantal lokale maar ook bloedbaaninfecties mogelijk is. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken of de duur van het geven van antibiotica voor een gecompliceerde Staphylococcus aureus bloedbaaninfectie veilig verkort kan worden van 6 naar 4 weken.
De resultaten van deze multicenter randomized clinical trial zullen de optimale behandelduur van gecompliceerde Staphylococcus aureus infecties onderbouwen en implicaties bevatten voor (inter)nationale richtlijnen.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Kenmerken

Projectnummer:
848018006
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K.C.E. Sigaloff MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC