Mobiele menu

SAFE-TRANSFER NICU

Jaarlijks worden er circa 400 kinderen van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht overgeplaatst naar een tweedelijns ziekenhuis zodra deze kinderen geen intensieve zorg meer nodig hebben. Door een landelijk tekort aan neonatologie-verpleegkundigen is het aantal NICU-bedden schaars en de druk op NICU-bedden groot. Tijdige overplaatsing is daarom van groot belang.

Complex proces

De overplaatsing van deze kwetsbare kinderen naar een tweedelijns ziekenhuis is een complex proces waarbij in een kort tijdsbestek vele handelingen dienen te worden verricht en meerdere zorgverleners betrokken zijn. Zorgvuldigheid, veiligheid en patiënttevredenheid staan onder spanning door hoge tijds- en werkdruk.

Doel

Het actieonderzoek ‘safe transfer NICU’ heeft als doel te onderzoeken welke aspecten essentieel zijn voor een veilige, tijdige overplaatsing en hoe deze aspecten geborgd kunnen worden in een proactieve, wendbare en lerende organisatie.

Verslagen


Eindverslag

Het overplaatsen van pasgeboren kinderen van een neonatale intensive care (NICU) naar een regionaal ziekenhuis is complex proces en vindt plaats onder hoge tijds- en werkdruk. Met het actieonderzoek “safe transfer NICU” hebben wij gewerkt aan en geleerd van veilige(re) overplaatsingen. De resultaten tonen aan dat een veilige overplaatsing meestal gerealiseerd wordt (gem. 8,2; schaal 1-10). De ervaren veiligheid verschilt niet tussen de verschillende betrokkenen (ouders, zorgverleners NICU/regionaal/ambulance). Veiligheid vergrotende factoren zijn: Eenduidige overplaatsingscriteria.
- Tijdige voorbereiding op de overplaatsing.
- Tijdige en herhaaldelijke voorlichting van ouders.
- Ouders actief betrekken bij de overdracht.
- Het vragen naar en acteren op zorgen van ouders/zorgverleners.
Het samenbrengen van actoren en samen reflecteren leidde tot gedragen acties die in korte tijd zijn uitgevoerd. Focussen op leren van dat wat goed gaat geeft nieuwe inzichten en vergroot de betrokkenheid.

Jaarlijks worden er circa 400 kinderen van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht overgeplaatst naar een tweedelijns ziekenhuis zodra deze kinderen geen intensieve zorg meer nodig hebben. Door een landelijk tekort aan neonatologie-verpleegkundigen is het aantal NICU-bedden schaars en de druk op NICU-bedden groot. Tijdige overplaatsing is daarom van groot belang. De overplaatsing van deze kwetsbare kinderen naar een tweedelijns ziekenhuis is een complex proces waarbij in een kort tijdsbestek vele handelingen dienen te worden verricht en meerdere zorgverleners betrokken zijn. Zorgvuldigheid, veiligheid en patiënttevredenheid staan onder spanning door hoge tijds- en werkdruk. Het actieonderzoek “safe transfer NICU” heeft als doel te onderzoeken welke aspecten essentieel zijn voor een veilige, tijdige overplaatsing en hoe deze aspecten geborgd kunnen worden in een proactieve, wendbare en lerende organisatie.

Kenmerken

Projectnummer:
10130022010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K.A. de Bijl
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.