Mobiele menu

Safety and efficacy of SARS-CoV-2 antibodies

Projectomschrijving

Ernstig immuun gecompromitteerde patiënten, zoals ontvangers van orgaantransplantaties en patiënten met hematologische maligniteiten, lopen een verhoogd risico op ernstige coronavirusziekte 2019 (COVID-19)-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit. Plasma van COVID-19 geïnfecteerde individuen dat antilichamen bevat die het virus neutraliseren, kan worden gebruikt om die patiënten te behandelen. Onze resultaten van klinische en dierstudies waarbij plasma werd toegediend, toonden echter aan dat de hoeveelheid neutraliserende antilichamen in het donorplasma en het tijdstip van toediening kritische parameters zijn voor effectiviteit van de behandeling. Bovendien trad bij gebruik van monoklonale antilichamen vaak resistentie op. Als alternatief hebben we plasma getest dat afkomstig is van personen die meerdere COVID-19-vaccinaties hebben gekregen. Met behulp van in vitro-testen konden we die individuen selecteren met hoge niveaus van breed reactieve neutraliserende antilichamen tegen verschillende SARSCoV-2-varianten voor plasma-aferese. Deze plasmapreparaten worden nu getest in klinische onderzoeken om gehospitaliseerde ernstig immuun gecompromitteerde patiënten te behandelen.

Meer informatie over onderzoek naar corona en COVID-19 op www.zonmw.nl/coronaonderzoek

Producten

Titel: Seasonal coronavirus-specific B cells with limited SARS-CoV-2 cross- reactivity dominate the IgG response in severe COVID-19.
Auteur: Aguilar-Bretones M, Westerhuis BM, Raadsen MP, de Bruin E, Chandler FD, Okba NM, Haagmans BL, Langerak T, Endeman H, van den Akker JP, Gommers DA, van Gorp EC, GeurtsvanKessel CH, de Vries RD, Fouchier RA, Rockx BH, Koopmans MP, van Nierop GP.
Magazine: Journal of Clinical Investigation
Titel: SARS-CoV-2 Neutralizing Human Antibodies Protect Against Lower Respiratory Tract Disease in a Hamster Model.
Auteur: Haagmans BL, Noack D, Okba NMA, Li W, Wang C, Bestebroer T, de Vries R, Herfst S, de Meulder D, Verveer E, van Run P, Lamers MM, Rijnders B, Rokx C, van Kuppeveld F, Grosveld F, Drabek D, Geurts van Kessel C, Koopmans M, Bosch BJ, Kuiken T, Rockx B.
Magazine: Journal of Infectious Diseases
Titel: Human airway cells prevent SARS-CoV-2 multibasic cleavage site cell culture adaptation.
Auteur: Lamers MM, Mykytyn AZ, Breugem TI, Wang Y, Wu DC, Riesebosch S, van den Doel PB, Schipper D, Bestebroer T, Wu NC, Haagmans BL.
Magazine: eLife
Titel: SARS-CoV-2 entry into human airway organoids is serine protease-mediated and facilitated by the multibasic cleavage site.
Auteur: Mykytyn AZ, Breugem TI, Riesebosch S, Schipper D, van den Doel PB, Rottier RJ, Lamers MM, Haagmans BL.
Magazine: eLife
Titel: Potent neutralizing antibodies from COVID-19 patients define multiple targets of vulnerability
Auteur: Brouwer PJM, Caniels TG, van der Straten K, Snitselaar JL, Aldon Y, Bangaru S, Torres JL, Okba NMA, Claireaux M, Kerster G, Bentlage AEH, van Haaren MM, Guerra D, Burger JA, Schermer EE, Verheul KD, van der Velde N, van der Kooi A,van Schooten J, van Breemen MJ, Bijl TPL, Sliepen K, Aartse A, Derking R, Bontjer I, Kootstra NA, Wiersinga WJ, Vidarsson G, Haagmans BL, Ward AB, de Bree GJ, Sanders RW, van Gils MJ.
Magazine: Science
Titel: Divergent SARS-CoV-2 Omicron-reactive T and B cell responses in COVID-19 vaccine recipients.
Auteur: GeurtsvanKessel CH, Geers D, Schmitz KS, Mykytyn AZ, Lamers MM, Bogers S,Scherbeijn S, Gommers L, Sablerolles RSG, Nieuwkoop NN, Rijsbergen LC, van Dijk LLA, de Wilde J, Alblas K, Breugem TI, Rijnders BJA, de Jager H, Weiskopf D, van der Kuy PHM, Sette A, Koopmans MPG, Grifoni A, Haagmans BL, de Vries RD.
Magazine: science immunology
Titel: Antigenic cartography of SARS-CoV-2 reveals that Omicron BA.1 and BA.2 are antigenically distinct.
Auteur: Mykytyn AZ, Rissmann M, Kok A, Rosu ME, Schipper D, Breugem TI, van den Doel PB, Chandler F, Bestebroer T, de Wit M, van Royen ME, Molenkamp R, Oude Munnink BB, de Vries RD, GeurtsvanKessel C, Smith DJ, Koopmans MPG, Rockx B, Lamers MM, Fouchier R, Haagmans BL.
Magazine: science immunology
Titel: Interferon-a2 Auto-antibodies in Convalescent Plasma Therapy for COVID-19.
Auteur: Raadsen MP, Gharbharan A, Jordans CCE, Mykytyn AZ, Lamers MM, van den Doel PB, Endeman H, van den Akker JPC, GeurtsvanKessel CH, Koopmans MPG, Rokx C,Goeijenbier M, van Gorp ECM, Rijnders BJA, Haagmans BL.
Magazine: Journal of Clinical Immunology
Titel: Susceptibility of rabbits to SARS-CoV-2
Auteur: Mykytyn AZ, Lamers MM, Okba NMA, Breugem TI, Schipper D, van den Doel PB, van Run P, van Amerongen G, de Waal L, Koopmans MPG, Stittelaar KJ, van den Brand JMA, Haagmans BL.
Magazine: Emerging Microbes and Infections
Titel: Effects of potent neutralizing antibodies from convalescent plasma in patients hospitalized for severe SARS-CoV-2 infection.
Auteur: Gharbharan A, Jordans CCE, GeurtsvanKessel C, den Hollander JG, Karim F, Mollema FPN, Stalenhoef-Schukken JE, Dofferhoff A, Ludwig I, Koster A, Hassing RJ, Bos JC, van Pottelberge GR, Vlasveld IN, Ammerlaan HSM, van Leeuwen-Segarceanu EM, Miedema J, van der Eerden M, Schrama TJ, Papageorgiou G, Te Boekhorst P, Swaneveld FH, Mueller YM, Schreurs MWJ, van Kampen JJA, Rockx B, Okba NMA, Katsikis PD, Koopmans MPG, Haagmans BL, Rokx C, Rijnders BJA.
Magazine: Nature Communications

Verslagen


Eindverslag

Ernstig immuun gecompromitteerde patiënten, zoals ontvangers van orgaantransplantaties en patiënten met hematologische maligniteiten, lopen een verhoogd risico op ernstige coronavirusziekte 2019 (COVID-19)-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit. Plasma van COVID-19 geïnfecteerde individuen dat antilichamen bevat die het virus neutraliseren, kan worden gebruikt om die patiënten te behandelen. Onze resultaten van klinische en dierstudies waarbij plasma werd toegediend, toonden echter aan dat de hoeveelheid neutraliserende antilichamen in het donorplasma en het tijdstip van toediening kritische parameters zijn voor effectiviteit van de behandeling. Bovendien trad bij gebruik van monoklonale antilichamen vaak resistentie op. Als alternatief hebben we plasma getest dat afkomstig is van personen die meerdere COVID-19-vaccinaties hebben gekregen. Met behulp van in vitro-testen konden we die individuen selecteren met hoge niveaus van breed reactieve neutraliserende antilichamen tegen verschillende SARS-CoV-2-varianten voor plasma-aferese. Deze plasmapreparaten worden nu getest in klinische onderzoeken om gehospitaliseerde ernstig immuun gecompromitteerde patiënten te behandelen.

Effectieve interventiestrategieën voor COVID-19 zijn dringend nodig. Verschillende onderzoeken hebben neutraliserende antilichamen tegen SARS-CoV-2 in plasma van COVID-19 patiënten aangetoond. Hoewel in klinische onderzoeken het gebruik van plasma met virus neutraliserende antilichamen in COVID-19 patiënten is geëvalueerd, is de effectiviteit nog steeds niet onomstotelijk bewezen. Resultaten van de ConCOVID studie, waarbij plasma werd toegediend aan COVD-19 patiënten, lieten zien dat enerzijds de hoeveelheid neutraliserende antilichamen in het donor plasma en anderzijds het tijdstip van toediening van belang zijn voor de effectiviteit van de behandeling. We leerden namelijk dat we beter niet kunnen wachten tot iemand zo ziek is dat hij of zij opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Dit werd verder bevestigt door dierexperimenten waarbij de hoeveelheid plasma en het tijdstip van toediening, kritische factoren bleken te zijn voor de antivirale werking van zowel plasma als monoclonale antilichamen. Wij lieten zien dat hamsters die werden behandeld met een hoge dosis plasma of een monoklonaal antilichaam, beschermd waren tegen gewichtsverlies, met verminderde longontsteking en virusreplicatie in de longen in vergelijking met controle dieren. Een tienvoudig lagere dosis plasma vertoonde echter geen beschermend effect. Variabele en relatief lage niveaus van virus neutraliserende antilichamen in plasma kunnen dus hun gebruik voor effectieve antivirale therapie beperken, waardoor selectie van plasma met hoge hoeveelheden neutraliserende antilichamen kritisch is net als het tijdstip van toediening. Deze resultaten hebben er mede toe geleid dat een nieuwe studie is gestart, de CoV-Early studie, die onderzoekt of de behandeling met plasma met daarin hoge concentraties antistoffen tegen het coronavirus de genezing van COVID-19 kan versnellen of een opname in het ziekenhuis kan voorkomen als we het plasma in een vroeg stadium van de ziekte geven, namelijk op het moment dat iemand nog geen 8 dagen klachten heeft en nog niet opgenomen is in het ziekenhuis.

Samenvatting van de aanvraag

Treatment for COVID-19 is urgently needed but safety and efficacy of novel candidate therapeutics need to be assessed first before phase 1 clinical trials start. Therefore, appropriate in vitro and in vivo assays need to be included in a pre-clinical development workflow. These assays need to be carefully selected, optimized and streamlined in order to provide the appropriate data for rapid response and treatment development. The knowledge on COVID-19 intervention strategies and potential side effects of those is now accumulating, and a pre-clinical safety and efficacy assessment workflow needs to be able to easily and rapidly accommodate additional assays. One of the promising treatment options for COVID-19 includes the use of virus-neutralizing antibodies that block virus entry into the cell and thus are considered powerful means to block viral infection. However, several studies suggest that low level (non)-neutralizing antibodies may pose a risk for severe lung disease on virus re-exposure. The latter should be included in the safety assessment of candidate antibodies as early as possible in order to prioritize Abs that are not going to fail in the later stage of the (pre-) clinical development. The current proposed project aims at contributing to the rapid international public health response against SARS-CoV-2 by (i) testing the efficacy and safety of lead candidate SARS-CoV-2 neutralizing monoclonal antibodies (e.g. the antibody 49D11 and others identified by Erasmus MC and AMC) using in vitro assays and in vivo animal models; and by (ii) developing, validating and sharing with the research community a workflow of protocols for rapid testing of the efficacy and safety of recently identified candidate antiviral antibodies and plasma preparations for (a) efficacy and safety in in vitro systems; and (b) efficacy and safety in in vivo animal models. Altogether, we aim to bring a candidate Ab to a phase 1 clinical trial and to provide the research and development community with a streamlined workflow for the rapid efficacy and safety assessment of novel Ab-based therapeutics against COVID-19.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10150062010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B.L. Haagmans