Mobiele menu

Samen aan zet in Harderwijk: Integraal werken met cliënt en omgeving om effectief om te gaan met multiproblematiek

Doel

Bij problemen in verschillende levensdomeinen (zoals werk, wonen, relaties, financiën) is samenwerking tussen zorg- en hulpverleners nodig. Dit project onderzocht wat er gebeurt als
professionals niet alleen onderling samenwerken, maar ook burgers en hun naasten hierbij betrekken.

Aanpak/werkwijze

In een responsieve evaluatie is onderzocht wat burgers, zorg- en hulpverleners, en gemeente relevante uitkomsten vinden. Ook is onderzocht hoe het proces van samenwerking verliep. Er is gebruik gemaakt van (groeps-)interviews, participerende observaties, casusregistratie.

Samenwerkingspartners

Gemeente ElburgGemeente Harderwijk, Wageningen University and Research Centre, VU medisch centrum, Gemeente Elburg, Wageningen Universiteit en Kringwijs.

Resultaten

Na 2 jaar werd minder versnippering in de zorg en hulpverlening in de gemeente ervaren. Ondanks dat iedereen samenwerking met burgers en hun naasten belangrijk vond, bleek dit niet altijd even makkelijk is. Ervaren belemmeringen waren schaamte bij de burger en de opvatting van de professional dat naasten niet aanwezig, of niet helpend zijn.

Producten

Op basis van dit onderzoek is een training voor professionals ontwikkeld. De interventie is opgenomen in de database voor erkende sociale interventies van Movisie.

Producten van ZonMw

VIMP project waarmee een verdere impuls wordt gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten uit dit onderzoek en de andere onderzoeken uit de programmalijn Integraal werken.

Producten

Titel: Interventiehandboek De Tafel Samen aan Zet
Auteur: Joost Witlox, Ilse Jagtenberg, met medewerking van Jantien van Berkel en Anne Marie Bloo
Titel: Praatplaat de Tafel Samen aan Zet
Auteur: Joost Witlox; Bert van Putten, Jantien van Berkel
Link: https://www.kringwijs.nl/processen-faciliteren/samen-aan-zet-harderwijk/
Titel: De Tafel Samen aan Zet
Auteur: Joost Witlox, Ilse Jagtenberg en Jantien van Berkel
Link: https://www.movisie.nl/interventie/tafel-samen-aan-zet
Titel: Handboek Interventiebeschrijving Samen aan Zet
Titel: Data from: Samen aan zet in Harderwijk: Integraal werken met cliënt en omgeving om effectief om te gaan met multiproblematiek
Auteur: Jantien van Berkel
Titel: Webinar 'Geef een zet aan de Tafel Samen aan Zet'
Auteur: Joost Witlox en Jantien van Berkel
Titel: Webinar 'Schuif aan bij de Tafel Samen aan Zet'
Auteur: Joost Witlox en Jantien van Berkel
Titel: Procesevaluatie Samen aan Zet
Auteur: Dr Jantien van Berkel, Dr Annemien Haveman, Prof dr Emely de Vet, Anne Marie Bloo, Joost Witlox
Titel: "Een completer beeld van casussen met de Tafel Samen aan Zet"
Link: https://www.movisie.nl/artikel/completer-beeld-casussen-tafel-samen-aan-zet

Kenmerken

Projectnummer:
535003004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. van Berkel
Verantwoordelijke organisatie:
Wageningen University