Mobiele menu

Samen in Actie bij Apathie: SABA

Van alle verpleeghuisbewoners heeft de helft apathie. Het leidt tot snellere cognitieve achteruitgang en groter risico op overlijden. In de praktijk ontbreken voor naasten en professionals handvatten voor het omgaan met apathie bij bewoners met dementie. Daarom hebben de onderzoekers de toolbox SABA ontwikkeld.

Doel

Het ontwikkelen, testen en verbeteren van handvatten voor naasten en professionals om om te gaan met apathie bij verpleeghuisbewoners met dementie.

Aanpak

De inhoud en vormgeving van de psychosociale interventie SABA (Samen in Actie bij Apathie) is samen met naasten en professionals bepaald.

SABA bestaat uit materialen voor:

  1. (psycho-)educatie het opmerken en onderzoeken van apathie;
  2. het gezamenlijk onderbreken van apathie;
  3. de lancering en implementatie van SABA in zorgorganisaties.

Resultaten

Eerste ervaringen laten zien dat met de inzet van SABA door naasten en professionals samen, apathie bij de bewoner tijdelijk onderbroken kan worden. Bekijk de toolbox om aan de slag te gaan met SABA.

Vervolg

Om vervolg te geven aan het project, ontving het een VIMP-subsidie ten bate van Verspreiding- en Implementatie. Dit project heeft als titel: SABA-Onderwijs

Meer informatie

Producten

Titel: Shared Action for Breaking through Apathy (SABA)
Auteur: Plouvier, Nijsten, Gerritsen
Titel: Samen in Actie Bij Apathie - Tools
Auteur: Nijsten, Plouvier, Gerritsen
Link: http://www.ukonnetwerk.nl/tools/saba.

Kenmerken

Projectnummer:
733050868
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.L. Gerritsen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc