Mobiele menu

Samen in Actie Bij Apathie (SABA) bij het syndroom van Korsakov (SABA-Korsakov)

Projectomschrijving

Een veelvoorkomend symptoom bij het syndroom van Korsakov is apathie: een afname van spontaan gedrag, het minder uiten van emoties en sociale interactie. Mensen met Korsakov geven aan last te hebben van apathie. Voor naasten en zorgmedewerkers kan het ondersteunen van iemand met apathie frustrerend zijn. Voor mensen met dementie is er een behandeling ontwikkeld: Samen in Actie bij Apathie(SABA). Het doel van dit project is om SABA aan te passen voor mensen met Korsakov.

Doel

Voor mensen met dementie is er een behandeling ontwikkeld om apathie te herkennen, onderzoeken en te onderbreken: Samen in Actie bij Apathie (SABA). Het doel van dit project is om de huidige best practice psychosociale interventie SABA aan te passen voor toepassing bij mensen met het syndroom van Korsakov door hun naasten en zorgmedewerkers.

Aanpak

Middels een participatief actieonderzoek werken we nauw samen met vertegenwoordigers van patiëntorganisaties, het Korsakov Kenniscentrum, de betrokken langdurigezorginstellingen en een panel van korsakovexperts. We zullen zorgprofessionals, patiënten en naasten interviewen en in focusgroepen om advies vragen over aanpassingen van het bestaande materiaal en de werkwijzen. We zullen de geschiktheid en bruikbaarheid van SABA-Korsakov in de praktijk onderzoeken. Dit doen we door een proefimplementatie en pilotstudy van de voor Korsakov aangepaste interventie op klinische behandel- en verblijfsafdelingen binnen de ggz en in de langdurige zorg. Op basis van bevindingen passen we samen met de stakeholders de interventie aan tot SABA-Korsakov.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Vincent van Gogh, Archipel, het Radboudumc (UKON) en de Radboud Universiteit. De interdisciplinaire en multidisciplinaire projectgroep bestaat uit ervaren clinici en (senior) onderzoekers die werkzaam zijn binnen verschillende werkvelden (ggz, langdurige zorg en onderzoeksinstellingen), met een academische inbedding (RU en Radboudumc). Ook neemt een naaste met een familielid met Korsakov deel in de projectgroep. De leden van de projectgroep zijn complementair en bezitten uitstekende expertise en ervaring op het gebied van SABA en Korsakovzorg. De sponsor en bestuurlijk hoofdverantwoordelijke is Vincent van Gogh.De projectleider is prof. dr. Roy Kessels.

Verwachte resultaten

De resultaten zijn een Korsakov-specifieke versie van de reeds bestaande interventie SABA en het beschikbaar maken van de werkwijzen en het materiaal voor de gehele zorgketen middels betrokkenheid van het landelijke doelgroepnetwerk, het Korsakov Kenniscentrum (KKC), zodat naasten en zorgverleners apathie kunnen herkennen, onderzoeken en onderbreken, waarmee ze mensen met het syndroom van Korsakov en apathie in hun autonomie kunnen versterken.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310006
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
RPC Kessels
Verantwoordelijke organisatie:
Vincent van Gogh