Mobiele menu

Samen Actief en Verbonden

Projectomschrijving

Jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving
Jongeren zijn in actie gekomen om iets te betekenen voor een ander, en hun horizon te verbeden. Jongeren gingen in hun vrije tijd in contact met een eenzame oudere of jongere, waardoor zij hun netwerk uitbreidde. Tevens gingen jongeren de zorgorganisaties binnen die onder druk stonden tijdens Covid.

Jongeren ontwikkelen vaardigheden en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
Binnen Actief Verbonden hebben jongeren nieuwe skills geleerd door buiten hun comfort zone in contact te gaan met anderen. Ook werden door de Skill en Chill avonden nieuwe vaardigheden aangeboden. Tevens kwamen zij in contact met andere jongeren die zich inzetten voor hun medemens.

Mensen van jong tot oud en met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar (indien mogelijk)
Actief Verbonden trok jongeren aan van verschillende opleidingsniveaus en achtergronden. Jongeren met een migratie achtergrond met taalachterstand tot aan jongeren met wetenschappelijk niveau. Ook werden al deze verschillende jongeren weer gekoppeld aan ouderen of jongeren die op hun beurt weer verschilden. Ook door in zorginstellingen binnen te komen zijn deze jongeren in aanraking gekomen met mensen die een beperking hebben op verschillende vlakken.

Er wordt ingespeeld op maatschappelijke noden rondom coronavirus
Veel jongeren die zich aanmeldden hadden zelf te kampen met eenzaamheid en gebruikten dit project als een kans hun netwerk uit te breiden. De projecten waren gericht op de ouderen die door Covid te kampen hadden met eenzaamheid. Maar ook het personeelstekort wat speelde in de zorgorganisaties tijdens Covid is een aanleiding voor dit project. We zagen ook tijdens de skill en chill avonden dat jongeren echt nieuwe contacten opdeden en genoten van de ontmoetingen en nieuwe ervaringen die voor een lange tijd niet mogelijk waren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Om jeugd perspectief te bieden in deze lastige coronatijd bieden we in een samenwerkingsverband tussen gemeente Veenendaal, Stichting Netwerk voor Jou, Veens Welzijn, Sportservice Veenendaal en verschillende (ouderen)zorginstellingen een drietal projecten aan voor jongeren tussen 17 en 27 jaar: (1) Ervaring opdoen in de (ouderen)zorg: jongeren springen bij in (ouderen)zorginstellingen. (2) Figuren lopen met een buddy (koppels bestaande uit één jongere en één oudere gaan samen verschillende routes wandelen en delen wat hun bezighoudt). (3) Wij slaan even over (één-op-één spellen buiten). Deze deelprojecten steken specifiek in op de mate van vereenzaming en het in beweging houden van zowel jongeren als ouderen, door te zorgen voor sociale verbinding en leuke fysieke activiteiten binnen de coronamaatregelen. Deelproject 1 helpt daarnaast ook de huidige druk in de (ouderen)zorg te verlichten. De projecten duren elk 8 weken waarin de jongere zich 4 tot 6 uur per week inzet, dus in totaal 32 tot 48 uur. Zich in kunnen zetten voor een ander, actief bezig zijn, en (sociale) zelfontwikkeling zijn enkele van de meerwaarden van deze projecten voor jongeren. Aan elke deelproject kunnen 25 jongeren deelnemen, wat in totaal neerkomt op plek voor 75 jongeren. De werving en begeleiding gebeurt door bovengenoemde partners. Om deze projecten uit te voeren met in totaal 75 jongeren vragen wij om een budget van 36.565 euro (oftewel 488 euro per jongere).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Stegenga
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Veenendaal