Mobiele menu

Samen beslissen bij nierfunctievervangende behandeling; Verdere implementatie via regionale nierpatiëntenverenigingen

Projectomschrijving

In dit project werkt de Nierpatiënten Vereniging Nederland samen met zelfstandige, regionale nierpatiëntenverenigingen en zorgverleners adviseren daarbij. Een goede basis is aanwezig: Samen beslissen is in richtlijnen opgenomen, keuzehulpen en bijbehorende werkwijzen zijn ontwikkeld en er is breed over gecommuniceerd. Implementatie gaat echter niet vanzelf, bleek uit peilingen in 2018. Om invoering te stimuleren maken we nu een handreiking voor patiëntvertegenwoordigers rond Samen beslissen en organiseren we daar workshops bij; richten we een train-de-trainer in waarmee patiëntvertegenwoordigers hun achterban kunnen versterken; halen we ervaringen van patiënten op in ziekenhuizen en bieden patiëntvertegenwoordigers de workshop ‘van Voorlichting naar Dialoog’ aan zorgverleners aan. Alle ervaringen worden gedeeld in een leernetwerk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met dit project versterken we de eigen regie van nierpatiënten door samen te werken met de 28 zelfstandige, regionale nierpatiëntenverenigingen op het gebied van Samen beslissen. Uit internationaal onderzoek en landelijke peilingen blijkt dat patiënten behoefte hebben aan Samen beslissen. En dat geldt zeker voor nierpatiënten waar het gaat om de ingrijpende en ingewikkelde keuze voor een nierfunctievervangende behandeling. Een goede basis is hiervoor ontwikkeld: Samen beslissen is in richtlijnen opgenomen, verantwoorde keuzehulpen en bijbehorende werkwijzen zijn ontwikkeld en er is breed over gecommuniceerd in afstemming met diverse beroepsgroepen. Goede implementatie gaat echter niet vanzelf, blijkt uit recente peilingen naar het gebruik van de keuzehulpen. Om de middengroep en achterblijvers van nefrologische afdelingen te bereiken en verdieping te realiseren, willen we gaan samenwerken met de 28 zelfstandige regionale nierpatiëntenverenigingen (RNV’s). Zij hebben de contacten met 52 nefrologische afdelingen. En via de RNV’s kunnen ook meer nierpatiënten passende informatie ontvangen over Samen beslissen. Omdat RNV’s onderling verschillen, ontwikkelen we op hun advies een divers menu waaruit gekozen kan worden. We maken een handreiking over Samen beslissen voor patiëntvertegenwoordigers, een workshop om de handreiking toe te lichten en met elkaar te oefenen, een train-de-trainer workshop waarmee patiëntvertegenwoordigers hun eigen achterban kunnen versterken op het gebied van Samen beslissen en tenslotte halen we aan de hand van verschillende methoden patiëntervaringen op om Samen beslissen op afdelingen verder te verbeteren. Centraal bij alle activiteiten staat het leren van elkaar.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742002003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K. Prantl
Verantwoordelijke organisatie:
Nierpatienten Vereniging Nederland