Mobiele menu

Samen Beslissen: Cliënten en hulpverleners samen verder!

Projectomschrijving

Producten

Titel: Handleiding Samen Beslissen

Verslagen


Eindverslag

Dit project draagt bij aan betere patiëntparticipatie bij het opstellen en evalueren van behandelingsdoelen. Hiervoor hebben wij een up-to-date en gebruikersvriendelijke handleiding van Samen Beslissen ontwikkeld. Deze handleiding bevat daarnaast een onderwijsmodule en kan zowel binnen de dagelijkse praktijk van de instelling als binnen het hoger onderwijs gebruikt worden. Naast de handleiding is een web-based applicatie ontwikkeld binnen BergOp waardoor papier en scoorwerk voor de hulpverleners overbodig wordt.
Inmiddels wordt de interventie toegepast binnen 4 verslavingszorginstellingen (Iriszorg, Novadic-Kentron, Tactus en Vincent van Gogh) en 1 instelling van Beschermd Wonen (Stichting Beschermd Wonen Utrecht). Momenteel vinden er gesprekken plaats met andere instellingen voor een verdere implementatie van deze interventie. Daarnaast is Shared Decision-Making opgenomen binnen de minor Verslavingskunde van Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven. Mogelijk dat dit vervolg gaat krijgen binnen andere hogescholen.

Dit project draagt bij aan betere patiëntparticipatie bij het opstellen en evalueren van behandelingsdoelen. Hiervoor wordt momenteel een up-to-date en gebruikersvriendelijke handleiding van Samen Beslissen ontwikkeld. Deze handleiding bevat daarnaast een onderwijsmodule en kan zowel binnen de dagelijkse praktijk van de instelling als binnen het hoger onderwijs gebruikt worden. Naast de handleiding is een web-based applicatie ontwikkeld binnen BergOp waardoor papier en scoorwerk voor de hulpverleners overbodig wordt. Op deze manier kan Samen Beslissen middels E-health beschikbaar worden gesteld voor patiënten.
Inmiddels wordt de interventie binnen 4 verslavingszorginstellingen (Iriszorg, Novadic-Kentron, Tactus en Vincent van Gogh) en 1 instelling van Beschermd Wonen toegepast (Stichting Beschermd Wonen Utrecht). Evaluatie van deze implementatie zal eind 2012 plaatsvinden. Daarnaast is Shared Decision-Making opgenomen binnen de minor Verslavingskunde van Fontys Hogescholen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160402
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.A.J. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Noord en Midden Limburg