Mobiele menu

Samen beslissen en passende zorg met kwetsbare mensen die in instellingen voor langdurige zorg wonen: een actieonderzoek

Dit onderzoek draagt bij aan het verlenen van passende zorg afgestemd op de waarden, wensen en behoeften van ouderen met een psychiatrische aandoening en mensen met verstandelijke beperkingen die langdurige zorg ontvangen van de instellingen Amsta en Ons Tweede Thuis.

Doel

Het hoofddoel is het op gang brengen van een proces van samen beslissen over belangrijke levensvragen met cliënten en naasten. Hiermee wordt beoogd de eigen regie van cliënten te versterken, wat de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten bevordert.

Aanpak

Er worden twee LeerWerkplaatsen opgericht waar studenten, docenten en professionals samen met cliënten en naasten leren, reflecteren en ontwikkelen. Het doel is de participatie van cliënten bij het samen beslissen te vergroten en de besluiten voor de toekomst te integreren in het methodisch werken.

Verwachte resultaten

Het beoogde resultaat van het onderzoek is een toename van de participatie van cliënten bij het samen beslissen. Door het versterken van de eigen regie wordt gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van leven voor zowel de cliënten als hun naasten.

Kenmerken

Projectnummer:
06390032210016
Looptijd: 18%
Looptijd: 18 %
2023
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Petra Boersma
Verantwoordelijke organisatie:
ROC van Amsterdam