Mobiele menu

Samen in beweging met kwetsbare bewoners

Kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychiatrische problematiek en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ervaren vaak problemen op meerdere levensterreinen tegelijk.

Doel

Het doel van dit project was om deze groepen te stimuleren om deel te nemen in de lokale gemeenschap, en op deze manier volwaardig mee te laten doen in de samenleving.

Aanpak en resultaten

De focus lag op de ‘frontlijn’; de (uitvoerende) professionals en actieve burgers die samenwerkten met en voor deze groepen. Dit vroeg om integraal gemeentelijk beleid en goede afstemming tussen partijen die begeleiding, zorg- en hulpverlening bieden. Een breed samenwerkingsverband (zie samenwerkingspartners) ondersteunde de ‘frontlijn’. Ontwikkeling en uitvoering gingen hand in hand. In lokale en bovenregionale werkgroepen werden kennis en ervaringen gedeeld.

Dit 4-jarige project vond plaats in de gemeenten Kampen, Hardenberg, Oost Gelre, Steenwijkerland, Winterswijk en Zwartewaterland.

Samenwerkingspartners

Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AGORA, GGD’en, gemeenten en expertise organisaties op gebied van welzijn en bewegen.

Afbeelding

Slotrapportage

Bekijk de slotrapportage 'Samen in beweging met kwetsbare inwoners'.
Bestand
Afbeelding
welzijn op recept

Website

Lees meer over Welzijn op recept op de website van Wijz.nu
Afbeelding
Logisch model aanpak ijsselland

Logisch model

Bekijk het logisch model van het project 'Samen in Beweging met kwetsbare inwoners'.

Producten van ZonMw

Producten

Titel: Folder Welzijn op Recept Oost Gelre
Titel: Artikel 4 - (Blijf) Samen in Beweging
Titel: Plan van aanpak Samen in Beweging in Kampen
Titel: Folder Welzijn op Recept Winterswijk
Titel: Factsheet Samen in Beweging - Opbrengsten Fase 1 (maart 2021)
Titel: Plan van Aanpak Samen in Beweging in Steenwijkerland
Titel: Folder Welzijn op Recept Zwartewaterland
Titel: Plan van Aanpak Samen in Beweging Winterswijk
Titel: Artikel 1 - een wandeling doet je afweer goed.
Titel: Stappenplan Welzijn op Recept Winterswijk
Titel: Nieuwsbrief Samen in beweging - december 2021
Titel: Artikel 3 - (Blijf) Samen in Beweging
Titel: Folder Grip&Glans Steenwijkerland
Titel: Stappenplan Welzijn op Recept Oost Gelre
Titel: Plan van aanpak Samen in Beweging in Zwartewaterland
Titel: Artikel 2 - (Blijf) Samen in Beweging
Titel: Sociale Kaart Oost Gelre
Auteur: Oost Gelre
Link: https://www.vrijetijdsmakelaar.nl/
Titel: Sociale Kaart Zwartewaterland
Auteur: Zwartewaterland
Link: http://www.samenzwartewaterland.nl
Titel: Promotiefilm Welzijn op Recept Kampen
Auteur: GGD IJsselland
Link: https://www.wijz.nu/welzijn-op-recept
Titel: Promotiefilmpje over Welzijn op Recept Zwartewaterland
Auteur: GGD IJsselland
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DemSJa98Wm0
Titel: Samen in Beweging met kwetsbare bewoners. Fase 1 - Analyse gemeente Kampen
Auteur: GGD IJsselland in samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein en gemeente Kampen
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1912/gezondheidsprofiel-kampen-samen-in-beweging.pdf
Titel: Evaluatieplan Samen in Beweging 2020 - 2022
Auteur: Agathe de Lange, Geerke Duijzer, Monica Stouten, Marja Jager-Vreugdenhil
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1909/20200707-evaluatieplan-sib-def.pdf
Titel: Plan van Aanpak Samen in Beweging. Vitaal ouder worden in Oost Gelre - Fase 2: 2020 - 2022
Auteur: Dorien Pardijs, Michiel Krabbenborg, Cobi Izeboud
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1921/plan-van-aanpak-sib-in-oost-gelre-def.pdf
Titel: Actieplan Samen in Beweging in de Krim versie 1.0
Auteur: Gemeente Hardenberg, GGD IJsselland
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1923/actieplan-sib-dekrim.pdf
Titel: Samen in Beweging met kwetsbare bewoners. Tussenrapport van fase 1 - 2019: inzicht in motieven en behoeften van kwetsbare groepen om 'in beweging' te komen en de kansen voor integraal samenwerken rondom dit vraagstuk
Auteur: Monica Stouten-Hanekamp, Alie Velvis, Maarten van Garderen, Marieke Jansen-van Vilsteren, Cobi Izeboud, Geerke Duijzer
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1917/tussenrapport-samen-in-beweging-2019-def.pdf
Titel: Nieuwsbrief Samen in Beweging
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1922/nieuwsbrief-sib-juni-2020.pdf
Titel: E-magazine Kwetsbare ouderen
Titel: Plan communicatie en PR Samen in Beweging
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1924/communicatieplan-sib.pdf
Titel: Slotrapportage Onderzoek: Samen in beweging met kwetsbare inwoners.
Auteur: Stouten-Hanekamp, M., Lassche-Scheffer, J., Velvis, A., Veening, M., Teekman, C., Jager-Vreugdenhil, M. & Duijzer, G. (2023)
Link: http://www.hbo-kennisbank.nl
Titel: Visual Samen in Beweging Kampen
Titel: Visual Samen in Beweging Zwartewaterland
Titel: Visual Samen in Beweging - De Krim
Titel: Visual Samen in Beweging - Wijk Clingenborgh - gemeente Steenwijkerland
Link: https://www.ggdnog.nl/media/1918/visual-steenwijkerland-def.jpg
Titel: De structuur van Welzijn op Recept staat
Auteur: S. Groen, J. Dieleman (geïnterviewd door landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept
Magazine: DS De Stentor
Begin- en eindpagina:
Link: https://welzijnoprecept.nl/de-structuur-van-welzijn-op-recept-staat/

Kenmerken

Projectnummer:
531006106
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Dieleman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.