Mobiele menu

Samen Bouwen aan Participatie

Net als ieder mens hebben mensen met brandwonden of die NF hebben doorgemaakt het recht en de plicht om te participeren in de maatschappij. Helaas zitten deze mensen nog vaak gevangen tussen stigma, wet- en regelgeving en complexe systemen en krijgen ze niet de kans en aandacht om zichzelf te ontwikkelen en hun (loon)waarde in te zetten. Toch kán het wel en dat hebben we in dit project laten zien door de projectleden uit de genoemde doelgroep. Op professionele wijze hebben zij hun ervaringsdeskundigheid ingezet en op basis van de vlieguren en ontwikkeling die ze gemaakt hebben, zijn ze nu op weg naar duurzame inzetbaarheid.

In het project zijn aan de hand van de patiëntreis de ervaren belemmeringen van mensen die recent, of iets langer, zijn ontslagen uit het Brandwondencentrum en weer aan het werk willen of moeten gaan in kaart gebracht. Er zijn drie persona’s ontwikkeld met ieder een ander verloop van belemmeringen gedurende hun reis terug naar werk. Er is een wetenschappelijke factsheet beschikbaar, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan rondom het thema ‘Arbeid als medicijn’ en wordt er aangesloten bij de ontwikkelingen rondom uitkomstgerichte zorg en ehealth.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742005013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T.R. Radstake
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging van Mensen met Brandwonden