Mobiele menu

Samen cirkelen rondom veerkracht bij stress. Wat wordt onze onderzoeksvraag voor meer veerkracht bij stress in de driehoek van EVB/MVB-cli�en met psychische problematiek, hun naasten en hun begeleiders?

Projectomschrijving

We gaan samen met ervaringsdeskundigen (cliënten, naasten, begeleiders) cirkelen rondom een onderzoeksopzet. Zo willen we komen tot meer veerkracht bij stress van naasten, professionals én cliënten met ernstige en matige verstandelijke beperking (EVB-MVB) en psychische problematiek. Hiermee worden onderlinge relaties versterkt, wat cruciaal bijdraagt aan een fijner leven voor de cliënt met EVB-MVB. We gebruiken het netwerk dat we als Koraal (VG), Mondriaan (GGZ) en Academische Werkplaats leven met een Verstandelijke Beperking (Tilburg University) al hebben. Voor meer veerkracht bij stress is het nodig om ervaring en kennis over werkzame (elementen van) interventies vanuit de VG en de GGZ eclectisch en slim in te zetten. Een innovatieve bundeling van krachten doet recht aan de complexiteit hiervan, zeker omdat de inzet passend moet zijn bij het unieke verhaal van de cliënt met psychische problemen/ zijn netwerk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

We gaan samen met ervaringsdeskundigen (cliënten, naasten, begeleiders) cirkelen rondom een onderzoeksopzet. Zo willen we komen tot meer veerkracht bij stress van naasten, professionals én cliënten met ernstige en matige verstandelijke beperking (EVB-MVB) en psychische problematiek. Hiermee worden onderlinge relaties versterkt, wat cruciaal bijdraagt aan een fijner leven voor de cliënt met EVB-MVB. We gebruiken het netwerk dat we als Koraal (VG), Mondriaan (GGZ) en Academische Werkplaats leven met een Verstandelijke Beperking (Tilburg University) al hebben. Voor meer veerkracht bij stress is het nodig om ervaring en kennis over werkzame (elementen van) interventies vanuit de VG en de GGZ eclectisch en slim in te zetten. Een innovatieve bundeling van krachten doet recht aan de complexiteit hiervan, zeker omdat de inzet passend moet zijn bij het unieke verhaal van de cliënt met psychische problemen/ zijn netwerk.

Kenmerken

Projectnummer:
08450012110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A. Willems
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Koraal