Mobiele menu

Samen de handen in één voor multiprobleem

Het is een uitdaging om alle actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met
meervoudige en complexe problemen (GMCP) terug te laten vloeien naar het onderwijs.

Binnen dit project hebben we actuele kennis over hulpverlening aan GMCP verzameld en samen met jongeren, ouders, studenten, docenten, praktijkprofessionals en onderzoekers bepaald welke
kennis we wilden vertalen naar de sociale opleidingen van het hbo en naar welk type onderwijsvormen.

Onderwijsmaterialen

In dit project zijn verschillende educatieve onderwijsmaterialen ontwikkeld die kunnen worden ingezet, zoals een Serious Game, werkkaarten en kennisclips. Om dit op een goede manier te kunnen implementeren en borgen binnen de sociale opleidingen van het hbo is tevens een ‘’implementatie roadmap’’ ontwikkeld.

Samenwerking

In dit project hebben Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL-Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samen gewerkt.

Producten

Titel: Ervaringsgerichte, praktische en wetenschappelijke kennis over zorg voor gezinnen met meervoudige problematiek verankeren in het curriculum van hogescholen
Auteur: Els Evenboer; Marianne Welmers-van de Poll; Albert Willem Wienen
Magazine: Educational Sciences
Link: https://doi.org/10.3390/educsci13111163
Titel: Films voor gebruik in het HBO onderwijs op basis van de werkkaart
Auteur: Welten (projectgroeplid)
Link: https://fontys.mediamission.nl/Mediasite/Play/c1db4b41430f4cd0a545b9906beeb9ef1d
Titel: Deel 2 films voor HBO onderwijs over MPG
Auteur: Welten (projectgroeplid)
Link: https://fontys.mediamission.nl/Mediasite/Play/4fb1f7c380b74724ae67cda30bf6f2b81d
Titel: Werkkaart Delphi rondes
Auteur: Welmers - van der Poll, Evenboer, Wienen
Titel: Implementatie roadmap
Auteur: Projectgroep
Titel: Producten overzicht ‘’Samen de handen in een voor multiprobleem’’
Auteur: Projectgroep
Titel: Serieus Gaming Intervention Samen handen ineen voor multiprobleem
Auteur: Projectgroep
Titel: Eindverslag Delphi + Werkkaart t.b.v. de ontwikkeling van blended learning modules
Auteur: Welmers - van der Pol, M., Evenboer, K.E., & Wienen, A.W.
Titel: 5 scripties van masterstudenten 'Master Digitale innovatie in Zorg en Welzijn' ter voorbereiding op de ontwikkeling van de Blended Learning
Auteur: Diversen

Verslagen


Eindverslag

Het is een uitdaging om alle actuele kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) terug te laten vloeien naar het onderwijs. Binnen dit project hebben we actuele kennis over hulpverlening aan GMCP verzameld en samen met jongeren, ouders, studenten, docenten, praktijkprofessionals en onderzoekers bepaald welke kennis we wilden vertalen naar de sociale opleidingen van het hbo en naar welk type onderwijsvormen. In dit project zijn verschillende educatieve onderwijsmaterialen ontwikkeld die kunnen worden ingezet, zoals een Serious Game, werkkaarten en kennisclips. Om dit op een goede manier te kunnen implementeren en borgen binnen de sociale opleidingen van het hbo is tevens een ‘’implementatie roadmap’’ ontwikkeld. In dit project hebben Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL-Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samen gewerkt.
De aanleiding van dit project is het feit dat opleidingen, werkveld en wetenschap op dit moment niet (genoeg) met elkaar in verbinding staan. Vanuit de praktijk bestaat de behoefte aan nog beter uitgeruste jeugdhulpprofessionals die in staat zijn effectief hulp te verlenen binnen gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Vanuit de opleidingen bestaat de behoefte aan nieuwe leermiddelen waarin actuele inzichten en kennis uit (wetenschappelijk) onderzoek is opgenomen. Doelstelling van het project is om actuele kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren uit GMCP toepasbaar te maken voor opleidingen. In dit project worden een of meerdere vormen van blended learning ontwikkeld (bijv. serious gaming) die bijdragen aan het opleiden van reflectieve professionals en optimale hulpverlening aan GMCP. In dit project werken de Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL-Stenden, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander samen. De samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, praktijk, ouders en jongeren zal de uitvoering van het project en de bestendiging van de nieuwe vormen van onderwijs ten goede komen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729211002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.W. Wienen
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool Windesheim