Mobiele menu

SAMEN DOEN! Een academische werkplaats autisme ter bevordering van de samenlevingsparticipatie van mensen met autisme door intersectorale samenwerking in de begeleiding van mensen met autisme bij cruciale transities in de levensloop.

Binnen de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! werkten 44 organisaties samen aan het ontwikkelen van producten die de inclusie in de samenleving van mensen met autisme en hun naasten bevorderen. De samenwerking tussen experts vanuit verschillende typen organisaties en kennis (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) leidde tot volwaardige producten, omdat deze zowel wetenschappelijk onderbouwd zijn als praktisch bruikbaar in het dagelijks leven. Voor een goede samenwerking was het belangrijk om flexibel te zijn; plannen werden gaandeweg bijgesteld om beter aan te sluiten bij de behoeften van de verschillende belanghebbenden. De producten die zijn opgeleverd voorzien in behoeften die zich voordoen gaandeweg de verschillende levensfases (van wieg tot graf) in de verschillende levensdomeinen (van gezin, tot school, werk, vrije tijd etc.). Voor een overzicht van - en toegang tot - de verschillende producten, zie http://autisme-samendoen.nl/resultaten

Producten

Titel: Ervaringen met transitie bij chronische somatische aandoeningen: wat komt overeen en wat verschilt met de ggz?
Auteur: van Staa, A.L.
Titel: Werkgroep Wonen
Auteur: Paul Blankert, Marla Vernoy (PAS Nederland), Gemmy Peters (Radboud UMC), Kurt Joseph (‘s Heerenloo), Renee Dijkhuis (JADOS), Marian Hansen (Yulius), Michiel van Maaren (Horizon Jeugdzorg), Marieke Beltman, Mitzi Waltz, Mieke Cardol (Hogeschool Rotterdam)
Link: http://goo.gl/Bw8oR5
Titel: Serious Gaming
Auteur: Bul, K.
Titel: Werkgroep Zorgtransities
Auteur: Corinne Vinks, Marian Bruijnzeels, Niklas van Cassel (ASSertief), Athanasios Maras, Ad van der Sijde (Yulius), Berrie Arnold (Radboud UMC), Britt Hoogenboom (De Bascule), Gwen Dieleman, Suzanne Gerritsen (Erasmus MC), Liesbeth Kalma (De Jutters), Machteld Marcelis, Thérèse van Amelsvoort (Universiteit Maastricht), Tiny Goessens (’s Heerenloo Groep), AnneLoes van Staa, Iris Schaap, Kees Willemse, Marieke Beltman (Kenniscentrum Zorginnovatie - Hogeschool Rotterdam)
Link: http://goo.gl/kK8oqL
Titel: Werkgroep Toerusting Leerkrachten
Auteur: Marjan Neef, Annelies de Bildt (Accare), Ellen Luteijn, Marcia van de Wetering (Kentalis), Marie-Louise Courtens, Anita Bieleman-Hartman (Steunpunt Autisme Nederland), Annemarie Monsieurs (Bascule), Annette van Zijp (Centrum Autisme), Petra Spuijbroek (Centrum Autisme).
Link: http://goo.gl/yQkFI4
Titel: Transitie van kinder- naar volwassenenzorg: ervaringen uit de somatische zorg.
Auteur: van Staa, A.L.
Titel: Werkgroep Relaties (Adolescentie)
Auteur: Gabrine Jagersma, Sandra v/d Meijden, Kirstin Greaves-Lord, Jacqueline Visser, Kirsten Visser, Willemijn Veenboer, Heleen v/d Steege, Jeroen de Winter, Sanna Maris, Annelies Spek, Linda Dekker, Sophie Jacobs, Liselot Wolters, Marc Beek
Link: http://goo.gl/FDnEDW
Titel: PEERS, tijdens halfjaarlijkse bijeenkomst Samen Doen
Auteur: Jagersma, G.
Titel: Transitie in autisme zorg; eerste overzicht literatuur en resultaten onderzoeken tot nu toe.
Auteur: Beltman, M.
Titel: Over wonen voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme
Auteur: Joseph, K.
Titel: Lezing over Ik Puber en PEERS op IMFAR
Auteur: Greaves-Lord, K, Laugeson, E.
Titel: Transitiezorg en somatiek; Op Eigen Benen.
Auteur: van Staa A.L.
Titel: Transitie van kinderzorg naar de zorg voor volwassenen: van onderzoek naar actie.
Auteur: van Staa A.L.
Titel: Transities in de zorg voor jongvolwassenen met autisme: de transitie van kinder- en jeugdpsychiatrie naar volwassenenpsychiatrie in Nederland
Auteur: Gerritsen S., Beltman M.A.C.
Titel: Presentatie over PEERS tijdens Autismecongres: transities in de sociale context.
Auteur: Jagersma, G., Jacobs, S.
Titel: Werkgroep Arbeidstoeleiding
Auteur: H. Ebbers, C. Kan, I. Beemster, K. v.d. Bosch, L. Blankenstein, C. van Bostelen, J. Landsman, B. Linssen, A. Manse, G. Marijnissen, J. v.d. Meijden, C. van Putten, H. Miedema, L. Nguyen, J. v.d. Staaij
Link: http://goo.gl/Aiwtpm
Titel: Samen Doen!: Stand van zaken "de transitie naar (jong)volwassenheid - het vinden en behouden van passend werk"
Auteur: Landsman, J, Louwerse, A.
Titel: Presentatie over resultaten enquête en start van MILESTONE.
Auteur: van Amelsvoort T., Maras A., Gerritsen S.E.
Titel: Refereermiddag over kansen voor eHealth voor het onderwijs en de jeugdzorg
Auteur: Vuijk, P., Kuipers, C.
Titel: Academische werkplaats Autisme samen Doen! Stand van Zaken
Auteur: Kirstin Greaves-Lord
Titel: PEERS, presentatie tijdens wetenschapsmarkt Yulius
Auteur: Jagersma, G. Jacobs, S.
Titel: Werkgroep Vroegherkenning
Auteur: Iris Servatius-Oosterling (Karakter), Corinne Vlamings (GGZ Eindhoven), Emma van Daalen (Yulius), Simone Hein (Accare), Jenny den Boer (Karakter), Nicolette Munsters (UU/UMCU), Iris Kuijl (Yulius), Ina van Berckelaer, Claudine Dietz (Altrecht), Ilse Noens (KU Leuven), Mechteld van der Westen
Link: http://goo.gl/YA1sCz
Titel: The -18 and 18+ gap in the Netherlands, the transition to adulthood.
Auteur: van Staa, A.L.
Titel: Moving
Auteur: Vuijk, P., Bax-Hohle, E, Driel J. van, Hebels, C., Scheltens, J.
Link: http://goo.gl/EV2Uh3
Titel: Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind
Auteur: Servatius-Oosterling, I.,Buitelaar, J.
Link: http://goo.gl/0PmDgZ
Titel: PEERS, autisme en relationele vaardigheden
Auteur: Jagersma, G, Jacobs, S, Greaves-Lord, K.
Link: https://autismeexpertisecentrum.yulius.nl/peers
Titel: Blog: Vrienden maken en houden? Zo makkelijk nog niet!
Auteur: Jagersma, G.
Link: http://pedactueel.nl/vrienden-maken-en-houden-zo-makkelijk-nog-niet/
Titel: http://www.woonwijzerautisme.nl/
Auteur: Mieke Cardol, Lector Disability Studies Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Heidi van Heijningen-Tousain, assistent onderzoeker, Hogeschool Rotterdam Marieke Beltman, onderzoeker, Hogeschool Rotterdam Marian Hansen, GZ psycholoog, Yulius Kurt Joseph, GZ psycholoog, ’s Heerenloo Marla Vernoy, ervaringsdeskundige, PAS Paul Blankert, ervaringsdeskundige, PAS Michiel van Maaren, manager, Horizon Oud leden: Paul van Lieshout, Inge Bramsen, Mitzi Waltz (Hogeschool Rot
Link: http://www.woonwijzerautisme.nl
Titel: Autisme Jonge Kind
Auteur: Ina van Berckelaer-Onnes, Universiteit Leiden Jenny den Boer, Karakter Gelderland Emma van Daalen, Yulius Claudine Dietz, Altrecht / Karakter UC Nijmegen Simone Hein, Accare Maarten van ’t Hof, SARR/Lucertis Iris Kuijl, Yulius Nicolette Munsters, Universiteit Utrecht / Karakter Gelderland Marjolein Schutte, Accare Rianne de Vries-Schuurman, Rivierduinen Iris Servatius-Oosterling, Karakter UC Nijmegen (voorzitter werkgroep) Corinne Vlamings, GGZ Eindhoven
Link: http://autismejongekind.nl
Titel: FLOW
Auteur: Vuijk, P., Bal M., Brand, E., Bul, K. Driel, J. van
Link: http://goo.gl/s4khhM
Titel: Blog: Motivatie versus cognitie: De sociale motivatie theorie als verklaring voor autisme
Auteur: Visser K.
Link: http://blogs.kenniscentrum-kjp.nl/2014/06/19/kirsten-v/verklaring-voor-autisme
Titel: Autisme - Samen Doen
Auteur: Brouwer B., Mukrab, L., Servatius-Oosterling, I., Stockmann, L., Bildt, A. de, Vuijk, P., Kuiper, C., Jagersma, G., Ebbers, H., Kan, C., Cardol, M., Staa, A. van, Beltman, M., Greaves-Lord, K.
Link: http://autisme-samendoen.nl/
Titel: Factsheet Onderwijstransities
Auteur: Werkgroep Onderwijstransities
Link: http://autisme-samendoen.nl/resultaten
Titel: Factsheet Grip op Gedrag
Auteur: Projectgroep Grip op Gedrag
Link: http://autisme-samendoen.nl/resultaten
Titel: Studeren met autisme
Auteur: Kluiver, M. de, Harteveld, D., Schoormans, M.
Titel: Factsheet Vroegherkenning
Auteur: werkgroep Vroegherkenning
Link: http://autisme-samendoen.nl/resultaten
Titel: 'Het is één en al emotie'
Auteur: Roskamp, H.
Titel: Informatiebehoefte van (jong)volwassenen met een diagnose ASS op het gebied van arbeidsparticipatie
Auteur: Spuls, J.
Titel: Factsheet Arbeidsparticipatie
Auteur: Werkgroep Arbeidsparticipatie
Link: http://autisme-samendoen.nl/resultaten
Titel: Een ergotherapeutisch perspectief op wonen met autisme
Auteur: Dijkstra, B.
Titel: ‘Jeugd met autisme verdient de beste behandeling’
Auteur: Uffelen, T. van, Sijde, A., Greaves-Lord, K.
Magazine: De Volkskrant
Link: https://www.mijngezondheidsgids.nl/kwaliteit-zorg-augustus-2016/
Titel: Factsheet Toerusting Leerkrachten
Auteur: Werkgroep Toerusting Leerkrachten
Link: http://autisme-samendoen.nl/resultaten
Titel: Wonen met een kind met een autismespectrumstoornis
Auteur: Hutter, N.
Titel: Factsheet Relaties
Auteur: Werkgroep Relaties
Link: http://autisme-samendoen.nl/resultaten
Titel: Factsheet Zorgtransities
Auteur: Werkgroep Zorgtransities
Link: http://autisme-samendoen.nl/resultaten
Titel: Factsheet Wonen
Auteur: Werkgroep Wonen
Link: http://autisme-samendoen.nl/resultaten
Titel: AutismeTV: wat doen academische werkplaatsen?
Auteur: Geurts, H., Greaves-Lord, K.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=t1JJwqc1ctk
Titel: Open Rotterdam
Auteur: Vuijk, P., Open Rotterdam
Link: http://goo.gl/uv2uQP
Titel: Citylab 010-Serious Game
Auteur: OPEN Rotterdam, Patricia Vuijk, Paul Bierhaus
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PePckHce_9U&feature=youtu.be
Titel: Ervaringen van zorgverleners met de transitie in zorg van jongeren met een psychiatrische aandoening
Auteur: van Staa A.L., Tangenbergh A.A.M., Beltman M.A.C., Gerritsen S.E., van Amelsvoort T.A.M.J.
Link: http://goo.gl/W5qsMr
Titel: Autisme en wonen: literatuuroverzicht
Auteur: Waltz, M, Beltman, M.
Titel: Zelfstandig worden: Woonbehoeften en wensen van jongvolwassenen met autisme, en hun ervaringen in het woontrainingscentrum
Auteur: Waltz, M, Cardol, M.
Titel: Naar het voorgezet onderwijs met behulp van een serious game: Let’s go!
Auteur: Vuijk, P., Bul, K. C. M., & Kuiper, C.
Link: http://goo.gl/APzFNS
Titel: Vriendschappelijke en romantische relaties
Auteur: Greaves-Lord, K, e.a.
Link: http://goo.gl/sVNn3p
Titel: STAP
Auteur: Chris Kuiper, Hogeschool Leiden (voorzitter werkgroep) Kirstin Greaves-Lord (Yulius, Erasmus MC) Natasja van Lang, Hogeschool Leiden Iris Tjaarda, Hogeschool Leiden Esther Bax-Höhle, Hogeschool Rotterdam Sanne Tonkens, Hogeschool Leiden
Link: https://www.hsleiden.nl/transformaties-in-de-zorg-voor-jeugd/onderzoek/moving
Titel: Het vinden en behouden van werk als je hersenen anders werken
Auteur: Spuls, J., Landsman, J., Miedema, H.
Link: http://goo.gl/NnJV5P
Titel: Alarmsignalen voor autisme
Auteur: I.A. van Berckelaer-Onnes, P. Anzion, H. Sinnema (Trimbosinstituut), G. van de Glind (Trimbosinstituut)
Link: http://goo.gl/0PmDgZ
Titel: Vroeg signaleren en de sociale ontwikkeling stimuleren
Auteur: Wijnker-Holmes, B.
Link: http://goo.gl/eVWK8X
Titel: De Academische Werkplaatsen Autisme
Auteur: Greaves-Lord, K, Geurts, H.
Magazine: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Titel: Transitiepsychiatrie in Nederland: ervaringen en opvattingen van ggz-professionals
Auteur: S.E. Gerritsen, G.C. Dieleman, M.A.C. Beltman, A.A.M. Tangenbergh, A. Maras, T.A.M.J. van Amelsvoort, A.L. van Staa
Magazine: Tijdschrift voor Psychiatrie
Link: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/514/articles/11379
Titel: Psychosexual Functioning of Cognitively-able Adolescents with Autism Spectrum Disorder Compared to Typically Developing Peers
Auteur: Linda P. Dekker,Esther J. M. van der Vegt, Jan van der Ende, Nouchka Tick, Anneke Louwerse, Athanasios Maras,Frank C. Verhulst, Kirstin Greaves-Lord
Magazine: Journal of Autism and Developmental Disorders
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5432605/
Titel: Nederlandse hertaling van de PEERS-training
Auteur: Gabrine Jagersma, Sakinah Idris, Sophie Jacobs, Bjorn Jaime van Pelt, Kirstin Greaves-Lord
Magazine: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Link: http://www.wta.nu/in-editie-3-2018
Titel: Let’s play (serious gaming)
Auteur: Vuijk, P., Bul, K., Brand, E., Greaves-Lord, K., Maras, A., & Kuiper, C.
Magazine: Journal of Social Intervention: Theory and Practice
Link: https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.457/
Titel: Ervaringsdeskundigen en professionals: betekenisvol samenwerken.
Auteur: Cardol, M., Blankert, P. & Vernoy, M.
Magazine: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
Link: http://www.wta.nu/in-editie-3-2018
Titel: Supporting young adults on the autism spectrum towards indepen-dence: Lessons from the Netherlands.
Auteur: M. Waltz, G. Speelmans, M. Cardol
Magazine: Orthopedagogiek:Onderzoek en Praktijk
Link: https://disabilitystudies.nl/sites/disabilitystudies.nl/files/beeld/publicaties/
Titel: Vrienden en Seksualiteit als je autisme hebt
Auteur: Kirstin Greaves Lord, Yulius en Erasmus MC, hoofd wetenschappelijk onderzoek autisme Jeroen Dewinter, GGZ Eindhoven + Tranzo Tilburg University, klinisch psycholoog/ senior onderzoeker Gabrine Jagersma, Yulius en Erasmus MC, junior onderzoeker, GZ Psycholoog i.o. Heleen van der Stege, Hogeschool Rotterdam, docent / onderzoeker Marc Beek, ervaringsdeskundige Liselot Wolters, onderzoeker en ervaringsdeskundige Sanna Maris, Rutgers Jaqueline Visser, ’s Heerenloo Sandra van der Meijden, De Bascul
Link: https://www.youtube.com/watch?v=GPNFVu4jFns
Titel: Autisme in de klas
Auteur: Marie-Louise Courtens, coördinator Steunpunt Autisme Nederland/ Dokter A. Verschoorschool, docent VSO Ambelt; mede-ontwikkelaar van de e-learning cursus, coördinator van de inhoud. Ellen Luteijn, Kentalis, GZ psycholoog en beleidsadviseur; mede-ontwikkelaar van de e-learning. Marjan Neef, Accare, GZ psycholoog; mede-ontwikkelaar van de e-learning. Hadewey Koopmans, Accare, GZ psycholoog; mede-ontwikkelaar van de e-learning. Sanne Kuijper, Rijksuniversiteit Groningen, docent/wetenschappelijk
Titel: Evidence-based begeleiden van pubers en adolescenten met autisme
Auteur: Kirstin Greaves-Lord, Frieda Boudesteijn, Kirsten Visser, Esther van der Vegt, Linda dekker, Gabrine Jagersma, BJ van Pelt, Sakinah binti Idris
Link: https://www.rinogroep.nl/opleiding/4942/

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
734000001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K. Greaves-Lord
Verantwoordelijke organisatie:
Yulius