Samen Een Young Leaders

Projectomschrijving

In het project Samen Eén Young Leaders maakten jongeren uit kwetsbare wijken in kleine groepjes een gezamenlijk plan voor een maatschappelijk initiatief, geïnspireerd op concrete hulpvragen uit hun buurt. Daarbij werden zij ondersteund door een lokale jongerenwerker met online groepstraining en individuele begeleiding. Ze organiseerden ruim 30 activiteiten, zoals: het samenstellen van steunpakketten voor dakloze gezinnen, een beweegactiviteit voor ouderen uit een verzorgingshuis, het organiseren van online activiteiten zoals een quiz, een debatavond en live uitzending met lokale muzikanten.

Het project Samen Eén Young Leaders heeft jongeren gestimuleerd in hun ontwikkeling en begeleiding geboden in een periode met wegvallende voorzieningen en veel onzekerheden. Uit de positieve reacties van ouderen, kinderen, jongeren en andere buurtbewoners blijkt dat de activiteiten hebben gezorgd voor sociale verbondenheid en dat iedereen zich gewaardeerd voelde.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Op vijf pilotlocaties volgen in totaal 250 jongeren een Young Leaders Light programma waarin zij een eigen plan voor een maatschappelijk initiatief voor coronahulp ontwikkelen geïnspireerd op concrete hulpvragen uit de buurt. In kleine groepjes voeren zij hun plan uit, ondersteund door een lokale jongerenwerker met online groepstraining en individuele begeleiding.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430020532
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.H. Veenbaas
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Toekomst voor Buurtjeugd