Mobiele menu

Samen gezond in Laarbeek: het ontwikkelen van een methodiek 'gezondheidsbevordering vanuit een burgerinitiatief

Laarbeek strijdt voor gezondheid. Met het project ‘Gezondheidsrace’ maakt de gemeente haar inwoners enthousiast voor een gezonde leefstijl, een gezond eetpatroon en voldoende beweging.

De Gezondheidsrace is een burgerinitiatief. Iedereen kan meedoen. Vier teams strijden om de titel 'de fitste kern van Laarbeek’. De gemeente stelt faciliteiten beschikbaar, maar de teams geven zelf handen en voeten aan de Gezondheidsrace.

De Gezondheidsrace is gestoeld op het beleidsplan lokaal gezondheidsbeleid 'Samen gezond in Laarbeek'. De deelnemers winnen punten met onder andere afvallen, conditieverbetering en het aanzetten van anderen tot een gezondere leefstijl. Vanwege het succes krijgt de Gezondheidsrace een vervolg. Naast de thema’s overgewicht en beweging wil Laarbeek zich ook op alcohol, drugs en roken richten. Daarnaast wil Laarbeek meer jongeren, ouders en ouderen bij het project betrekken.

Producten

Titel: Overeenkomst overdracht beheer en onderhoud Trimbaan Laarbeek
Titel: Activiteitenoverzicht met resultaten
Link: http://www.gezondheidsrace.nl
Titel: Gezondheidsrace Laarbeek: Gezonde Slagkracht in beeld
Link: http://www.youtube.com/watch?v=oF4aUhqZErE
Titel: Een handig logboekje
Link: http://www.gezondheidsrace.nl
Titel: De ideeënklapper
Link: http://www.gezondheidsrace.nl
Titel: Wandelen in Laarbeek: Gezonde slagkracht in beeld
Link: http://www.youtube.com/watch?v=BLQPDeqvPVg
Titel: Laarbeek Gezondheidsrace: Gezonde Slagkracht in beeld
Link: http://www.youtube.com/watch?v=9UpCPrExPNA
Titel: Op weg naar een gezonder Zuidoost-Brabant
Link: http://www.ggdbzo.nl/partners/gemeenten/Paginas/Default.aspx
Titel: Handreking voor gezondheidsbevordering vanuit burgerinitatief
Link: http://www.gezondheidsrace.nl
Titel: Resultaten van de Gezondheidsrace
Link: http://www.gezondheidsrace.nl
Titel: Evaluatieverslag: jurering Gezondheidsrace
Titel: Feedbackverslagen van de gezondheidsteams
Titel: Preventie?
Titel: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Titel: Effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van publieke gezondheid.
Auteur: Jacobus Marinus Maria de Gouw
Link: http://www.ggdhm.nl/artikelen/item/promotie-sjaak-de-gouw

Verslagen


Eindverslag

De Gezondheidsrace heeft tot doel om inwoners uit Laarbeek bewust te maken en te stimuleren tot een gezonde leefstijl. De opzet van de Gezondheidsrace - door inwoners zelf bedacht - gaat uit van een wedstrijd tussen teams uit de kernen van Laarbeek. Het team dat er in de wedstrijdperiode het beste in slaagt om dorpsgenoten te stimuleren tot een gezonde leefstijl wint. In de wedstrijdperiode hebben de teams meer dan 100 activiteiten georganiseerd. Team Beek en Donk heeft deze Gezondheidsrace gewonnen.

Deelnemers gaven naderhand aan dat zij door de race bewuster bezig zijn met een gezonde leefstijl. Daarnaast bleek het sociale aspect (elkaar ontmoeten) een belangrijk motiverend aspect binnen de Gezondheidsrace. Winst op het sociale vlak heeft een positief effect op de gezondheid. De sociale omgeving is, net als de leefstijl van mensen, een belangrijke factor die de gezondheid positief beïnvloedt.

Resultaten
In het onderzoek dat is uitgevoerd door GGD Brabant Zuidoost gaf 69 procent van de 48 teamleden aan dat zij zich gezonder voelen door deelname aan de Gezondheidsrace. Vrijwel alle teamleden hebben hun leefstijl positief veranderd. Zij zijn meer gaan bewegen en bewuster bezig met gezond eten. Dit heeft ertoe bijgedragen dat 90 procent van de teamleden is afgevallen: gemiddeld 4,1 kg per persoon. Bij de meerderheid van de teamleden is ook verbetering opgetreden in lichamelijke conditie, het vetpercentage en de bloeddruk.

Vervolg
Het onderzoek van de GGD heeft inzichtelijk gemaakt wat succesfactoren zijn en wat aandachtspunten zijn. Op basis hiervan wordt in oktober 2013 een doorstart gemaakt. Uitgegaan wordt van twee sporen:
- Opnieuw een Gezondheidsrace tussen de vier kernen van Laarbeek.
- Het continueren en faciliteren (borgen) van succesvolle activiteiten uit de eerste 2 edities.

De Gezondheidsrace, een project door en voor burgers, is gestart op 1 oktober 2011. Vier teams van elk 12 burgers gaan met elkaar de strijd aan om titel fitste kern. De burgers worden individueel ondersteund om de eigen gezondheid te verbeteren. Zo hebben zij allen een fitheidstest ondergaan en worden zij (desgewenst) door professionals ondersteund om bijvoorbeeld hun conditie te verbeteren of af te vallen. Bij de lokale sportscholen kunnen zij sporten. Deelnemers kunnen punten verdienen door de mate waarin het hen lukt hun streefdoel te behalen.
Daarnaast kunnen teams punten verdienen door andere burgers aan te zetten tot een gezonde leefstijl. De teams worden hierbij ondersteund door het beschikbaar stellen van een ideeenklapper, een budget, drukwerkcoupons, een website, een artikel in de lokale media en tot slot kunnen zij een beroep doen op een poule van deskundigen. Op www.gezondheidsrace.nl is zichtbaar welke actviteiten de teams reeds opgezet hebben en wat nog op de planning staat.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R. Schwillens
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Laarbeek