Mobiele menu

Samen kunnen kiezen: Netwerk voor zelfbepaling van mensen met een beperking en een zorgintensieve vraag

Zelf bepalen hoe je wilt leven. Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, voor veel mensen met een verstandelijke beperking is zelfbepaling nog een moeilijk te bereiken ideaal. Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen wil daarom de ondersteuning van zelfbepaling verbeteren.

Samenwerking

Het Netwerk is een initiatief van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (met prof. dr. Petri Embregts) en de Academische Werkplaats  's Heeren Loo-VU (met prof. dr. Carlo Schuengel), samen met cliëntenorganisaties BOSK, LFB en Per Saldo, de Rijksuniversiteit Groningen en RINO Zuid.

Voor wie?

Het netwerk richt zich op de ontwikkeling en toepassing van kennis over de ondersteuning van zelfbepaling. Zorg-, cliëntenorganisaties en onderwijsinstellingen nemen actief deel aan dit open netwerk. Resultaten van de deelprojecten worden zo direct toepasbaar gemaakt voor begeleiders, mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en (kennis)managers in de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Meer informatie

Producten

Titel: Workshop LVB & Verslaving
Auteur: dr. Noud Frielink, Lucienne Heerkens, Ad van Ginneken, Anke van Breugel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Train de Trainer cursus Sterker dan de kick
Auteur: dr. Noud Frielink, drs. Annemarie Kroon, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Sterker dan de kick
Auteur: Lucienne Heerkens, dr. Elsbeth Taminiau, dr. Noud Frielink, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Kennisdeling met onderwijs. Mondelinge presentatie, Site Visit ZonMw,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: De relatie tussen autonomie-ondersteuning en welbevinden bij mensen met een verstandelijke beperking.
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Motiverende gespreksvoering en de zelf-determinatie theorie bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Mondelinge presentatie, Landelijke MEE inspiratiedag
Auteur: Frielink, N. & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Zelfbepaling? Hoezo?
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Exploring parental understanding of self-determination by people with severe or profound intellectual and multiple disabilities: A life course perspective.
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Sterker dan de kick. Workshop, ROC Tilburg
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., & van Breugel, A.
Titel: Zelfbepaling & onderzoek
Auteur: Ad van Ginneken, dr. Noud Frielink
Titel: Sterker dan de kick. Mondelinge presentatie, Studiemiddag Zuidwester,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Verbeter de zorg, begin in de klas. Workshop tijdens de Landelijke Onderwijsdag Zorg en Welzijn
Auteur: Frielink, N., Nulkes, S., van Ginneken, A., Heerkens, L., & Embregts. P. J. C. M.
Titel: Sterker dan de kick
Auteur: dr. Noud Frielink, Lucienne Heerkens, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Zelfbepaling bij LVB en MVB. Mondelinge presentatie, Site Visit ZonMw,
Auteur: Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Betekenisvolle zelfbepaling bij mensen met EMB
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Workshop zelfbepaling ervaren
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Living with an intellectual disability: how to engage their voices and stimulate autonomy and self-determination?
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Zelfbepaling bij mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: The Relationship between Autonomy Support and Well-Being in Adults with Intellectual Disability.
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Longitudinal links between need satisfaction and well–being of people with intellectual disability: A Self-Determination Theory perspective. Mondelinge presentatie, 7th International Self-Determination Theory Conference
Auteur: Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P.J.C.M
Titel: Sterker dan de kick. Workshop, Congres Jongeren met LVB in het sociale domein,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Motivation, well-being, and living with a mild intellectual disability. A Self-Determination Theory perspective.
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Motivation, well-being, and living with a mild intellectual disability: A self-determination theory perspective
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Sterker dan de kick.
Auteur: dr. Noud Frielink, Lucienne Heerkens, prof. dr. Petri Embregts
Titel: A Self-Determination Theory perspective: Results of a longitudinal study into the need satisfaction and well–being of people with mild to borderline ID. Mondelinge presentatie, The IASSIDD World Conference 2019
Auteur: Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Brug tussen wetenschap en praktijk: Verbeter de zorg, begin in de klas. Workshop tijdens de werkconferentie: Transmuraal kijken, leren en doen,
Auteur: Frielink, N., Nulkes, S., van Ginneken, A., Heerkens, L., & Embregts. P. J. C. M.
Titel: Sterker dan de kick. Workshop Amerpoort,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Sterker dan de kick. Workshop, Congres Omgaan met verslaving in het sociale domein,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Sterker dan de kick
Auteur: dr. Noud Frielink, Lucienne Heerkens, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Waar een wil is… Motiverende gesprekstechnieken en gedragsverandering.
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: ZELFBEPALING & TRANSITIES?
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Onderzoek bij ouders naar de betekenis van zelfbepaling bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: Een levensloopperspectief
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Onderzoek & Samenwerken
Auteur: drs. Kim van den Bogaard, Lucienne Heerkens, Ad van Ginneken, dr. Noud Frielink, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Evaluating the self-determination continuum towards seeking support among people with mild to borderline intellectual disabilities
Auteur: Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M.
Magazine: Journal of Intellectual Disability Research
Begin- en eindpagina:
Titel: Psychologische Basisbehoeftenlijst - Verstandelijke Beperkingen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845004005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. C Schuengel
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam