Mobiele menu

Samen kunnen kiezen: Netwerk voor zelfbepaling van mensen met een beperking en een zorgintensieve vraag

Projectomschrijving

Zelf bepalen hoe je wilt leven. Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, voor veel mensen met een verstandelijke beperking is zelfbepaling nog een moeilijk te bereiken ideaal. Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen wil daarom de ondersteuning van zelfbepaling verbeteren.

Samenwerking

Het Netwerk is een initiatief van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (met prof. dr. Petri Embregts) en de Academische Werkplaats  's Heeren Loo-VU (met prof. dr. Carlo Schuengel), samen met cliëntenorganisaties BOSK, LFB en Per Saldo, de Rijksuniversiteit Groningen en RINO Zuid.

Voor wie?

Het netwerk richt zich op de ontwikkeling en toepassing van kennis over de ondersteuning van zelfbepaling. Zorg-, cliëntenorganisaties en onderwijsinstellingen nemen actief deel aan dit open netwerk. Resultaten van de deelprojecten worden zo direct toepasbaar gemaakt voor begeleiders, mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en (kennis)managers in de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Meer informatie

Producten

Titel: Workshop LVB & Verslaving
Auteur: dr. Noud Frielink, Lucienne Heerkens, Ad van Ginneken, Anke van Breugel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Train de Trainer cursus Sterker dan de kick
Auteur: dr. Noud Frielink, drs. Annemarie Kroon, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Motivation, well-being, and living with a mild intellectual disability. A Self-Determination Theory perspective.
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Exploring parental understanding of self-determination by people with severe or profound intellectual and multiple disabilities: A life course perspective.
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Sterker dan de kick. Workshop Amerpoort,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Motivation, well-being, and living with a mild intellectual disability: A self-determination theory perspective
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Onderzoek & Samenwerken
Auteur: drs. Kim van den Bogaard, Lucienne Heerkens, Ad van Ginneken, dr. Noud Frielink, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Sterker dan de kick.
Auteur: dr. Noud Frielink, Lucienne Heerkens, prof. dr. Petri Embregts
Titel: The Relationship between Autonomy Support and Well-Being in Adults with Intellectual Disability.
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Motiverende gespreksvoering en de zelf-determinatie theorie bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Mondelinge presentatie, Landelijke MEE inspiratiedag
Auteur: Frielink, N. & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Kennisdeling met onderwijs. Mondelinge presentatie, Site Visit ZonMw,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Waar een wil is… Motiverende gesprekstechnieken en gedragsverandering.
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Sterker dan de kick. Workshop, Congres Omgaan met verslaving in het sociale domein,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Verbeter de zorg, begin in de klas. Workshop tijdens de Landelijke Onderwijsdag Zorg en Welzijn
Auteur: Frielink, N., Nulkes, S., van Ginneken, A., Heerkens, L., & Embregts. P. J. C. M.
Titel: Onderzoek bij ouders naar de betekenis van zelfbepaling bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: Een levensloopperspectief
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Longitudinal links between need satisfaction and well–being of people with intellectual disability: A Self-Determination Theory perspective. Mondelinge presentatie, 7th International Self-Determination Theory Conference
Auteur: Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P.J.C.M
Titel: Sterker dan de kick. Mondelinge presentatie, Studiemiddag Zuidwester,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Zelfbepaling bij LVB en MVB. Mondelinge presentatie, Site Visit ZonMw,
Auteur: Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Zelfbepaling & onderzoek
Auteur: Ad van Ginneken, dr. Noud Frielink
Titel: De relatie tussen autonomie-ondersteuning en welbevinden bij mensen met een verstandelijke beperking.
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: ZELFBEPALING & TRANSITIES?
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Sterker dan de kick. Workshop, ROC Tilburg
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., & van Breugel, A.
Titel: Sterker dan de kick. Workshop, Congres Jongeren met LVB in het sociale domein,
Auteur: Frielink, N., van Ginneken, A., Heerkens, G.C.J., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Betekenisvolle zelfbepaling bij mensen met EMB
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Living with an intellectual disability: how to engage their voices and stimulate autonomy and self-determination?
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Workshop zelfbepaling ervaren
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Sterker dan de kick
Auteur: dr. Noud Frielink, Lucienne Heerkens, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Zelfbepaling bij mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: dr. Noud Frielink, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Zelfbepaling? Hoezo?
Auteur: Jacqueline M. van Tuyll van Serooskerken, dr. Agnes M. Willemen, prof. dr. Carlo Schuengel, prof. dr. Petri J. C. M. Embregts & prof. dr. Annette A. J. van der Putten
Titel: Sterker dan de kick
Auteur: dr. Noud Frielink, Lucienne Heerkens, prof. dr. Petri Embregts
Titel: A Self-Determination Theory perspective: Results of a longitudinal study into the need satisfaction and well–being of people with mild to borderline ID. Mondelinge presentatie, The IASSIDD World Conference 2019
Auteur: Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P.J.C.M.
Titel: Brug tussen wetenschap en praktijk: Verbeter de zorg, begin in de klas. Workshop tijdens de werkconferentie: Transmuraal kijken, leren en doen,
Auteur: Frielink, N., Nulkes, S., van Ginneken, A., Heerkens, L., & Embregts. P. J. C. M.
Titel: Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Sterker dan de kick
Auteur: Lucienne Heerkens, dr. Elsbeth Taminiau, dr. Noud Frielink, prof. dr. Petri Embregts
Titel: Evaluating the self-determination continuum towards seeking support among people with mild to borderline intellectual disabilities
Auteur: Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M.
Magazine: Journal of Intellectual Disability Research
Titel: Psychologische Basisbehoeftenlijst - Verstandelijke Beperkingen
Auteur: Frielink, N Schuengel, C. Embregts, P. J. C. M.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking is respect voor eigen keuze het eerste grondbeginsel (VN, 2007). Grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap voor mensen met (verstandelijke) beperkingen (VB) en een intensieve zorgvraag zijn dan ook prioriteiten in de langdurige zorg. Hiertoe worden verschillende initiatieven genomen; van afbouwen van vrijheidsbeperkingen tot inzet van instrumenten om cliënten zelf te laten aangeven hoe zij zorg ervaren. Zelfbepaling vraagt echter ook om een zorgomgeving vol relevante en motiverende keuzemogelijkheden, met mensen die openstaan voor eigen keuze van mensen met VB en verwanten, en die ondersteunen bij (het toewerken naar) belangrijke keuzemomenten. Kennis en hulpmiddelen om tot zo’n zorgomgeving te komen zijn echter nog onvoldoende voorhanden of geïmplementeerd. Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen (NSKK) is gericht op ondersteuning van zelfbepaling. Het NSKK is een open en duurzaam netwerk met activiteiten in drie pijlers: Meten & weten, Ondersteunen & verbeteren, en Leren & doceren. Deze pijlers vormen een lerende omgeving voor mensen met VB, verwanten, hulpverleners, opleiders en onderzoekers. Het NSKK kent 6 deelprojecten: (1) Meten & weten: Deelproject 1a ondersteunt cliënten- en zorgorganisaties bij het verkrijgen van inzicht in de mate van zelfbepaling van hun cliënten en leden. We gebruiken hiervoor de basisMinimale DataSet (MDS). Volgens de zelfdeterminatie theorie (ZDT) dragen zelfbepaling, type motivatie om zelf keuzes te maken en vervulling van psychologische basisbehoeften (autonomie, verbondenheid, competentie) bij aan welbevinden en vermindering van gedragsproblemen. Deelproject 1b toetst deze veronderstelling bij mensen met LVB en gedragsproblemen. Daarnaast ontwikkelen we in deelproject 1b een instrument voor het vaststellen van de zelfbepaling en type motivatie van mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) (op basis van informatie uit deelproject 1c). Deze instrumenten dragen vervolgens bij aan een domeinspecifieke MDS voor zelfbepaling. Deelproject 1c gaat samen met mensen met EMB, hun ouders/verwanten en hulpverleners na welke keuzemogelijkheden relevant zijn voor de ontwikkeling van de zelfbepaling van mensen met EMB. Tevens ontwikkelen we samen met het Kennisplein een transitiematrix zodat mensen met EMB en ouders/verwanten goed geïnformeerd kunnen toewerken naar (door henzelf aangegeven) belangrijke transities in hun leven. Daarnaast brengen we vragen en behoeften in kaart van personen met EMB en hun ouders/verwanten die toewerken naar een belangrijke transitie in hun leven. (2) Ondersteunen & verbeteren: In deelproject 2a gebruiken we de experience-based co-design methode waarbij mensen met VB, verwanten, hulpverleners en onderzoekers samen nagaan waar in de dagelijkse zorgpraktijk mogelijkheden liggen om de zelfbepaling van cliënten te ondersteunen en hoe (veranderingen in) begeleiding hieraan kan bijdragen. Dit doen participanten op basis van wetenschappelijke kennis uit de deelprojecten onder Meten & weten en eigen ervaringskennis. Deelproject 2b verleent op basis van de opgebouwde kennis consultatie aan partijen in de zorg die behoefte hebben aan explicitering, analyse, onderbouwing en verbetering van methoden gericht op zelfbepaling. (3) Leren & doceren: We dragen bij aan de ontwikkeling en verbetering van (bestaande) lesmethoden en methodieken aan hulpverleners, verwanten en mensen met VB. Dit doen we voor MBO, HBO, WO en postacademisch onderwijs; scholing aangeboden door zorgorganisaties; en opleidingen tot ervaringsdeskundige (o.a. LFB). Het NSKK is een open netwerk dat wordt getrokken door twee bestaande Academische Werkplaatsen (AWs): AW Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg University) waarin 10 zorgorganisaties en de LFB participeren en AW ’s Heeren Loo-Vrije Universiteit. In de deelprojecten werken we samen met cliëntenorganisaties LFB, BOSK en Per Saldo, en voor deelproject 1c met de Academische Werkplaats EMB van ’s Heeren Loo en Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksteam voor 1b wordt verrijkt door een co-onderzoeker met LVB (LFB) en neemt deel aan de kweekvijver. Overstijgend aan de deelprojecten is een denktank ingesteld van mensen met VB, verwanten, hulpverleners, de voorzitters van beide AWs en RINO Zuid. In de pijler leren & doceren werken we samen met VGN, MBO, HBO (Hogeschool Zuyd), Universiteiten en RINO Zuid. Producten en kennis worden verspreid via het Kennisplein. Effectieve ondersteuning van zelfbepaling kan een ‘game changer’ zijn zodat langdurige zorg niet alleen mensen met VB veilig houdt, maar ook hun persoonlijke groei en het realiseren van keuzemogelijkheden mogelijk maakt. Het NSKK hoopt als netwerk deze vernieuwing te optimaliseren en te versnellen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845004005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. C Schuengel
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam