Mobiele menu

Samen leren en ontwikkelen in de CoP Gewogen Maatwerk voor een evidence based praktijk. Bundeling van krachten van gemeenten, clienten, wetenschap en opleidingspraktijk.

Projectomschrijving

Met dit project willen we bijdragen aan een betere dienstverlening aan cliënten met een uitkering en op zoek naar werk. We doen dat door met alle betrokkenen bij Werk en Inkomen, dus ook cliënten, gelijkwaardig samen te werken in de leer- en werkgemeenschap Community of Practice (CoP). Binnen de CoP staat Gewogen Maatwerk centraal, een aanpak die gebaseerd is op drie pijlers: doen wat werkt, vanuit een positieve basishouding en meten en aanpassen van hoe je werkt. De tijd is rijp om de bestaande CoP te verstevigen en de aanpak Gewogen Maatwerk verder in te voeren, waarbij cliënten een volwaardige inbreng hebben. Dit project beoogt te laten zien dat een CoP een werkbare manier is om kennisdeling en implementatie te versnellen. Dat is: ontwikkelde kennis wordt daadwerkelijk gebruikt en beter verankerd in organisaties en opleidingen en heeft een grotere verspreiding naar buiten toe. De vraag of we dit doel bereiken wordt in drie proeftuinen en een procesevaluatie aan de orde gesteld.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met dit project willen we bijdragen aan een betere dienstverlening aan cliënten met een uitkering en op zoek naar werk. We doen dat door met alle betrokkenen bij Werk en Inkomen, dus ook cliënten, gelijkwaardig samen te werken in de leer- en werkgemeenschap Community of Practice (CoP). Binnen de CoP staat Gewogen Maatwerk centraal, een aanpak die gebaseerd is op drie pijlers: doen wat werkt, vanuit een positieve basishouding en meten en aanpassen van hoe je werkt. De tijd is rijp om de bestaande CoP te verstevigen en de aanpak Gewogen Maatwerk verder in te voeren, waarbij cliënten een volwaardige inbreng hebben. Dit project beoogt te laten zien dat een CoP een werkbare manier is om kennisdeling en implementatie te versnellen. Dat is: ontwikkelde kennis wordt daadwerkelijk gebruikt en beter verankerd in organisaties en opleidingen en heeft een grotere verspreiding naar buiten toe. De vraag of we dit doel bereiken wordt in drie proeftuinen en een procesevaluatie aan de orde gesteld.

Kenmerken

Projectnummer:
10420012110017
Looptijd: 38%
Looptijd: 38 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO