Mobiele menu

Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland

In de regio Rivierenland wonen veel mensen met overgewicht. GGD en Gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe deden al veel om overgewicht te voorkomen. Zij ervaarden hierbij echter twee problemen:

  1. Hoe ontwikkelen we activiteiten op maat die aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van iedere gemeente?
  2. Hoe betrekken we de lokale gemeenschap (inwoners, professionals en de verschillende beleidsterreinen van de gemeente), om het benodigde draagvlak en eigenaarschap van de gemeenschap te krijgen?

Doel

Doel was bovenstaande probleemstukken te beantwoorden om zo overgewicht te  voorkomen in de regio Rivierenland.

Aanpak en resultaten

Om deze problemen aan te pakken was een samenwerkingsverband gevormd (zie samenwerkingspartners). In Fase 1 van het project (oktober 2018-september 2019) leerde het samenwerkingsverband hoe ze in co-creatie met inwoners en professionals voor iedere gemeente een goed plan Gezond Gewicht konden ontwerpen. Goed wil zeggen: het is integraal, gedegen en wordt gedragen door de gemeenschap. Na fase 1 was er voor iedere gemeente een goed plan.
In Fase 2 (2019-2022) hielp het samenwerkingsverband de lokale werkgroepen met het uitvoeren van de plannen. En steunden ze het samen leren door evaluatie en monitoring.

Samenwerkingspartners

GGD Gelderland Zuid, academische werkplaats publieke gezondheid AMPHI Integraal Gezondheidsbeleid, de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen (WSDN) en de 4 gemeenten.

Afbeelding
Eindrapportage Rivierenland

Eindrapportage

Bekijk de eindrapportage 'Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland'
Afbeelding
Geleerde lessen samen leren, of samenwerking GGD – welzijn

Geleerde lessen

Welke lessen heeft dit project geleerd over samen leren en samenwerken met GGD / welzijn?
Bestand
Afbeelding
Motimeter

Motimeter

Bekijk de Montimeter: Samen gezond in Tiel.
Bestand

Producten van ZonMw

Producten

Titel: Inspiratiesessie Inwonerbetrokkenheid
Auteur: Karen Lips
Link: http://www.ggdgelderlandzuid.nl
Titel: Infographic Borging
Auteur: Karen Lips
Link: https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2022/01/BORGING.pdf
Titel: Samen Gezond in Tiel
Auteur: Elone Quartel, Hiske Blom
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OdeSvFQOcfc
Titel: Lekker in je Vel Culemborg
Auteur: Charlotte Wouters, Hiske Blom
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XBasEn33Xj0
Titel: Maasdriel Ki-Fit
Auteur: Patrick van de Ven, Hiske Blom
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nxQO4eZW-aM
Titel: West Betuwe Beweeg meer eet Gezond
Auteur: Maaike Geertzen, Hiske Blom
Link: https://youtu.be/4WZfTCFXhcU
Titel: Gezond Gewicht Rivierenland
Auteur: Hiske Blom
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NElq8g_Bg9U
Titel: Factsheet Inchecken-Uitchecken
Link: http://www.ggdgelderlandzuid.nl
Titel: Gespreksgids Samen Leren over Gezond Gewicht
Link: http://www.ggdgelderlandzuid.nl
Titel: TUSSENEVALUATIE SAMEN LEREN VOOR EEN GEZOND GEWICHT
Auteur: Karen Kotten-Lips MSc, Gideon Visser, MSc, & dr. Joos Meesters
Link: http://www.ggdgelderlandzuid.nl

Kenmerken

Projectnummer:
531006101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. G.A.J. Fransen
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Gelderland-Zuid
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.