Samen met de Kralingse ouderen -Werken aan samenhangende zorg en ondersteuning voor de ouderen in Kralingen-

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

Wij hebben de basis kunnen leggen voor een duurzaam overlegstructuur waar de partijen die werkzaam zijn in het gebied elkaar structureel kunnen ontmoeten en waar we gezamenlijk werken aan thema’s die het mogelijk maken dat de ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De partijen willen elkaar graag beter leren kennen en weten bij wie zij met welke vraagstukken terechtkunnen. Dit alles met als doel de samenwerking te verstevigen en nieuwe partijen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken het bestaande netwerk. Het netwerkoverleg zal de ketting sluitend maken van de andere overleggen die er zijn in het gebied. Daar waar alle overlegvormen samen komen en waar ook weer vragen uit dit overleg opgepakt en doorgespeeld worden naar de andere overleggen die er zijn. Dit overleg kan in zijn hoedanigheid dus ook meer bekendheid geven aan en verwijzen naar de overleggen die er al zijn.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005058
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.G.E. Fuijkschot
Verantwoordelijke organisatie:
Aafje