Mobiele menu

Samen naar beter: Optimale implementatie van een integrale aanpak mentale gezondheid in het VMBO&MBO

Meer dan de helft van de jongeren ervaart mentale problemen. Jongeren op VMBO&MBO ervaren de meeste klachten, maar voor hen is minder aandacht in onderwijs, zorg en beleid. Een integrale aanpak mentale gezondheid in de school setting, gericht op het voorkomen én signaleren van klachten, zou deze groep kunnen helpen. Helaas blijkt de implementatie van deze aanpak complex. De aanpak vraagt veel van docenten, en ook samenwerking tussen partijen is lastig.

Doel

DOELSTELLING: Verbeteren van het mentale gezondheid van jongeren op het VMBO en MBO door betere implementatie van een integrale aanpak ‘mentaal gezondheid’.

SUBDOELSTELLINGEN
Opschaalbare kennis en kunde opdoen over..

  • ..IMPLEMENTATIE/BORGING: voorwaarden voor implementatie en borging van integrale aanpak
  • ..SAMENWERKING/AFSTEMMING: voorwaarden voor betere samenwerking & afstemming binnen integrale aanpak en in transitie aanpak van VMBO=>MBO
  • ..BEREIK: voorwaarden voor het tijdig bereiken van jongeren met juiste interventies, op de juiste plek

Aanpak/werkwijze

Actieonderzoek in 3 fasen. Fase 1: Rapid Inquiry om huidige speelveld en de wensen/ behoeften van jongeren en professionals in kaart te brengen. Selectie scholen, die begeleidingstraject volgen om een implementatieplan te maken voor aanpak. Fase 2: uitvoer integrale aanpak; twee PDSA cycli met gemixte methoden om implementatie, samenwerking en bereik te evalueren (oa. PhotoVoice, Ripple Effect Measures leersessies, DIB-Q, Coordinated Action Checklist). Zowel jongeren als professionals worden betrokken als co-onderzoeker in opzet, uitvoer, analyse en disseminatie-fases. Fase 3: Analyse om opschaalbare kennis en kunde op te leveren, en communicatie/disseminatie van resultaten en producten.

Afbeelding
Samen naar beter preventie

Samenwerkingspartners

Bijzonder is dat binnen dit project voor het eerst een breed palet aan relevante stakeholders rondom mentale gezondheid wordt samengebracht in regio Leiden- van ervaringsdeskundige jongeren (ExpEx) tot JeugdTeams, Gemeente Leiden, de JGZ en Kennis centrum Angst & Stress bij jeuds. Het project is primair gericht op maatschappelijke impact, en zal daarom uitgevoerd worden binnen twee Academische Werkplaatsen (LUMENS& Samen). Door samenwerking van partners op verschillende niveaus trachten we duurzame impact te maken vanuit verschillende lagen, van praktijk (Samenwerkingsverband VO, MBO Rijnland), Welzijn (JeugdTeams, @Ease) tot onderzoek (HS Leiden, LUMC, Kenniscentrum) en beleid (Gemeente Leiden).

(Verwachte) resultaten

We trachten in dit project de implementatie van de Leidse integrale aanpak mentale gezondheid, gebaseerd op het nationaal programma ‘mentaal welbevinden’ als onderdeel van de Gezonde School, te optimaliseren. Doel is om meerdere scholen in de Leidse regio te ondersteunen bij implementatie van de aanpak, en een lerend systeem in te richten om de implementatie te verankeren en duurzaam te (blijven) verbeteren.

Eindresultaat: Opschaalbare kennis, kunde, tools en handreikingen over hoe we duurzaam implementatie, bereik en samenwerking binnen een integrale aanpak ‘mentale gezondheid’ kunnen verbeteren, specifiek in kwetsbare groepen en/of kwetsbare transitieperioden (oa. VMBO/MBO).

Kenmerken

Projectnummer:
10690022310006
Looptijd: 2%
Looptijd: 2 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. RMJJ van der Kleij
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum