Mobiele menu

Samen naar juiste zorg op de juiste plek in (regio) Eindhoven

Binnen het project ‘Samen naar de juiste zorg op de juiste plek in (regio) Eindhoven’ hebben Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis gewerkt aan het versterken van de samenwerking en zorg voor patiënten op de onderwerpen COPD/astma en diabetes. De transmurale afspraken (zorgpaden) zijn geëvalueerd en verbeterinitiatieven zijn opgepakt. Daarnaast is gewerkt aan de implementatie van een gezamenlijk Multidisciplinair Overleg voor diabetespatiënten, scholingen en dashboards in de eerste en tweede lijn voor astma/COPD. Deze dashboards maken inzichtelijk of patiënten op de juiste plek zorg ontvangen. Met name voor het (tweedelijns) dashboard bestaat ook belangstelling bij andere ziekenhuizen.

Het regionale samenwerkingsverband heeft door dit project een bijdrage geleverd aan het voorkomen (van duurdere vormen van zorg), verplaatsen (dichterbij de patiënt) en vervangen van zorg (digitale vormen van zelfzorg). De samenwerking is geïntensiveerd en versterkt en wordt dan ook voortgezet.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Nellen
Verantwoordelijke organisatie:
SGE Bedrijfsbureau