Mobiele menu

Samen opleiden, samen werken

Projectomschrijving

Doel

In Arnhem wordt voor professionals werkzaam in de acute zorgketen en veiligheidsdiensten een onderwijsmodule ontwikkeld gericht op kennis, vaardigheden, attitude en samenwerking in de zorg en veiligheid voor mensen met verward gedrag.

Samenwerking

Rijnstate, de AZO (Acute Zorgregio Oost) en de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) hebben daartoe het lokale initiatief genomen samen met de politie Arnhem. Professionals uit de zorg en veiligheid en ervaringsdeskundigen (inclusief naasten) brengen hun expertise op hun gebied in.

Werkwijze en implementatie

In een pilot wordt met de module proefgedraaid. Na evaluatie en aanpassing wordt de onderwijsmodule geschikt gemaakt voor scholing in de regio. Daarna wordt gewerkt aan een implementatieplan en een communicatiestrategie om de beoogde doelgroep te bereiken. Om duurzame inbedding van de module in het onderwijsaanbod te bereiken, wordt de ontwikkelde module gedeeld met de modules van de HAN en zal voor AZO de module met regelmaat worden aangeboden in het al bestaande scholingsaanbod.

Resultaten

In Arnhem is door Rijnstate, de AZO (als vertegenwoordiger van de partijen in de acute zorg) en de HAN (als onderwijspartner) samen met de politie Arnhem de tweedaagse onderwijsmodule ‘Samen opleiden, samen werken’ voor professionals in de acute zorgketen en veiligheidsdiensten ontwikkeld. De module is gericht op kennis, vaardigheden, attitude en samenwerking in de zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag.

Professionals uit de zorg en veiligheid en ervaringsdeskundigen (inclusief naasten) hebben ervaringen uit eigen expertisegebied ingebracht. Ketenscenario’s, multidisciplinair samenwerken en patiënten casuïstiek staan in de scholing centraal, evenals kennis van wet- en regelgeving. Daarnaast wordt getraind met acteurs. De module is uitgetest in een pilot en daarna geschikt gemaakt voor scholing in de regio. Middels een implementatieplan heeft de onderwijsmodule een plaats in het onderwijsaanbod gekregen en met een communicatieplan worden de beoogde doelgroepen bereikt.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Politie, ambulancedienst, acute psychiatrische diensten, beveiligingspersoneel en de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen hebben in toenemende mate te maken met verwarde personen. Rijnstate Arnhem wil samen met de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN), Acute Zorgregio Oost (AZO) en de Regionale Politie Gelderland Midden een onderwijsmodule ontwikkelen voor bij- en nascholing van professionals werkzaam in de praktijk van de acute zorg en veiligheid. De module wordt gericht op het verbeteren van de ondersteuning, opvang, zorg en veiligheid door verschillende disciplines die omgaan met personen met verward gedrag. Samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid staat hierbij voorop. Tevens is opgenomen hoe deze module te implementeren. Na inventarisering van knelpunten, onderwijsbehoeften en benodigde competenties bij de betrokken professionals wordt een eerste proeve van de module ontwikkeld met passende leeruitkomsten en didactische methoden. Naast presentaties door ervaren docenten wordt een interactief programma met acteurs geboden. In een pilot wordt met de module proefgedraaid. Na evaluatie en aanpassing wordt de onderwijsmodule geschikt gemaakt voor scholing in de regio. Daarna wordt gewerkt aan een implementatieplan en een communicatie-strategie om de beoogde doelgroep te bereiken. Om duurzame inbedding van de module in het onderwijsaanbod te bereiken wordt de ontwikkelde module gedeeld met de modules van de HAN en zal voor AZO de module met regelmaat worden aangeboden in het al bestaande scholingsaanbod. Het leereffect kan worden bestendigd door de gegeven trainingen structureel te herhalen. Nadien kan de module voor andere locaties in de regio uitgerold worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B. Verwey
Verantwoordelijke organisatie:
Rijnstate Ziekenhuis