Mobiele menu

Samen opleiden, samen werken

Doel

In Arnhem wordt voor professionals werkzaam in de acute zorgketen en veiligheidsdiensten een onderwijsmodule ontwikkeld gericht op kennis, vaardigheden, attitude en samenwerking in de zorg en veiligheid voor mensen met verward gedrag.

Samenwerking

Rijnstate, de AZO (Acute Zorgregio Oost) en de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) hebben daartoe het lokale initiatief genomen samen met de politie Arnhem. Professionals uit de zorg en veiligheid en ervaringsdeskundigen (inclusief naasten) brengen hun expertise op hun gebied in.

Werkwijze en implementatie

In een pilot wordt met de module proefgedraaid. Na evaluatie en aanpassing wordt de onderwijsmodule geschikt gemaakt voor scholing in de regio. Daarna wordt gewerkt aan een implementatieplan en een communicatiestrategie om de beoogde doelgroep te bereiken. Om duurzame inbedding van de module in het onderwijsaanbod te bereiken, wordt de ontwikkelde module gedeeld met de modules van de HAN en zal voor AZO de module met regelmaat worden aangeboden in het al bestaande scholingsaanbod.

Resultaten

In Arnhem is door Rijnstate, de AZO (als vertegenwoordiger van de partijen in de acute zorg) en de HAN (als onderwijspartner) samen met de politie Arnhem de tweedaagse onderwijsmodule ‘Samen opleiden, samen werken’ voor professionals in de acute zorgketen en veiligheidsdiensten ontwikkeld. De module is gericht op kennis, vaardigheden, attitude en samenwerking in de zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag.

Professionals uit de zorg en veiligheid en ervaringsdeskundigen (inclusief naasten) hebben ervaringen uit eigen expertisegebied ingebracht. Ketenscenario’s, multidisciplinair samenwerken en patiënten casuïstiek staan in de scholing centraal, evenals kennis van wet- en regelgeving. Daarnaast wordt getraind met acteurs. De module is uitgetest in een pilot en daarna geschikt gemaakt voor scholing in de regio. Middels een implementatieplan heeft de onderwijsmodule een plaats in het onderwijsaanbod gekregen en met een communicatieplan worden de beoogde doelgroepen bereikt.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B. Verwey
Verantwoordelijke organisatie:
Rijnstate Ziekenhuis