Mobiele menu

Samen optrekken. Praktijkonderzoek naar mogelijkheden om betekenisvolle relaties in de intramurale langdurige zorg te faciliteren.

Achtergrond

Ouderen wonen steeds langer thuis, ook als ze veel zorg nodig hebben. Als een oudere naar een verpleeghuis gaat neemt dat bij naasten veel zorg uit handen. Hoe naasten daarna de relatie met de oudere kunnen onderhouden en met (zorg)medewerkers kunnen opbouwen blijft onderbelicht.

Doelstelling

De praktijkorganisaties Florence en Laurens willen in dit onderzoek, in het kader van persoonsgerichte zorg, naasten meer betrekken. We onderzoeken hoe samen optrekken van bewoners, naasten en medewerkers meer vanzelfsprekend wordt in het zorg- leef-en werkproces in de langdurige ouderenzorg. Voor het welzijn van de bewoner hebben we iedereen nodig!

Werkwijze en beoogde resultaten

Op vijf locaties gaan we in co-creatie methoden ontwikkelen om betrokkenen te enthousiasmeren voor het belang van en het werken aan betekenisvolle relaties. Ook gaan we onderzoeken hoe organisaties dit kunnen faciliteren. Bovendien ontwikkelen we lesmateriaal en zorgen we ervoor dat kennis ingezet kan worden om de resultaten ook landelijk verder te verspreiden.

Producten

Titel: Betekenisvolle relaties in de langdurige zorg.
Auteur: Ina Mouris, Pieter van der Burg, Erica Witkamp
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en Wetenschap
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.tvznext.nl/magazine-artikelen/onderzoek-betekenisvolle-relaties-in-de-langdurige-zorg/

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003915
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.E. Witkamp PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam