Mobiele menu

Samen Oud in Teylingen

Doel netwerk

In de gemeente Teylingen zijn vele organisaties in de dagelijkse praktijk actief om ouderen in de gemeente te ondersteunen. Deze organisaties hebben zich verbonden in het Zorgpact Teylingen. Inzet van dit netwerk is om er gezamenlijk voor te zorgen dat ouderen in de kernen van Teylingen zo lang mogelijk veilig en comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen.

Doel project

Wat echter nog ontbreekt is de verbinding van alle initiatieven met het leefwereldperspectief van ouderen. Wat vinden zij (en hun mantelzorgers) belangrijk als het gaat over gezond oud worden in Teylingen? Hoe ervaren ze het huidige ondersteuningsaanbod? Waar zijn verbeteringen nodig? Hoe kunnen we ons nog beter voorbereiden op een toekomst waarin er meer ouderen in de gemeente wonen? Dit is wat we in dit project nader gaan onderzoeken.

Projectaanpak

Daarvoor wordt er een projectgroep samengesteld met professionals en vrijwilligers die werken met ouderen. Deze groepsleden delen in drie sessies hun praktijkervaringen en gaan zo op zoek naar de verhalen van ouderen. Daarnaast is er een Spiegelgesprek waarin (10-15) ouderen (en mantelzorgers) hun ervaringen en wensen delen en daarmee de projectgroep een spiegel voorhouden. Uit deze sessies komen thema’s naar voren die de komende jaren extra aandacht behoeven. Op die thema’s wordt vervolgens met het Zorgpact een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005088
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.M. Hartevelt
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorggroep Voorhout