Mobiele menu

Samen Redzamer Overvecht fase 2

 

  What do you want to do ? New mailCopy Afbeelding verwijderd.

Verslagen


Eindverslag

Het project Samen Redzamer Overvecht had tot doel om het bestaande netwerk SAMEN Overvecht door te ontwikkelen tot een bredere Alliantie Seniorvriendelijk Overvecht waar alle organisaties en initiatieven in Overvecht die zich binnen het sociaal domein richten op ouderen, bij zijn aangesloten.
Dit doel is bereikt aan de hand van twee speerpunten:
• Ouderenparticipatie, nl. de verandering van het werken voor ouderen naar het werken met ouderen;
• Verbetering van de informatievoorziening voor senior bewoners in de wijk.
De vernieuwde Alliantie is tot stand gebracht en de alle netwerkpartners hebben zich daaraan gecommitteerd en ouderen worden op alle niveaus bij de activiteiten betrokken middels klankbordgroepen, onderzoek en uitvoering. Voor de informatievoorziening is een aparte themagroep ingericht met als resultaat een voorstel voor een nieuwe informatiestructuur gericht op de ouderen in de wijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639531911
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Borst
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Utrecht