Mobiele menu

Samen Sportief in Beweging

Projectomschrijving

Doel Samen Gezond in Beweging

Samen Gezond in Beweging (SSiB) richt zich op volwassenen met overgewicht en een slechte gezondheidsbeleving. Het doel van SSiB is dat deelnemers na afloop een gezond gewicht hebben
en dat kunnen behouden door een structurele aanpassing van hun leefstijl. De deelnemers worden een jaar lang begeleid door een fysiotherapeut, diëtist en sportaanbieders van laagdrempelig
aanbod uit de buurt. Ze starten met een basiscursus van 8 weken. Deelnemers worden geprikkeld zelfstandig te bewegen door verschillende bewegingsvormen te ervaren en daarna hun gekozen
bewegingsvorm zelfstandig voort te zetten. Tijdens de basiscursus SSiB wordt op buurtniveau aleen daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening, welzijn en sport.

Aanpak

In 2020 was het idee dat de interventie met behulp van de impuls op 6 locaties in 6 verschillende gebieden van Rotterdam zou worden geïmplementeerd en geëvalueerd alvorens verder te
implementeren in heel Rotterdam. Door het uitbreken van de corona pandemie hebben we onze plannen tot 2 keer toe moeten wijzigen. Van implementatie in Rotterdam werd in 2021 ingezet op landelijke implementatie vanwege het verkrijgen van structurele financiering vanuit de basisverzekering. Met behulp van de impuls is ingezet op:

  • Naamsbekendheid. Zoveel mogelijk mensen in Nederland weten dat de GLI SSiB bestaat en waar het voor staat;
  • Positionering en branding. Mensen hebben vertrouwen in de GLI SSiB. De GLC creëert draagvlak binnen de verschillende stakeholders;
  • Professionalisering en opleiding. De GLC leert locaties doelmatig omgaan met de GLI.

Opbrengst

Door positieve resultaten van dit project kan de GLC de interventie vanaf 2021 in heel Nederland implementeren en biedt het aan zorg, welzijn en sportprofessionals mogelijkheden voor structureel
gebruik. In heel Nederland biedt deze interventie mogelijkheden voor de kwetsbare doelgroep om zichzelf gezonder te gaan voelen, door het bereiken van een gezonder gewicht en structurele
aanpassing van hun leefstijl.

Producten van ZonMw

Lees meer over dit project in het artikel Samen Sportief in Beweging zet in op gezonde leefstijl, in onze artikelenreeks Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk.

Producten

Titel: Merkregistratie woord- en beeldmerk SSiB
Auteur: Marjo van Hal en Meike Los via Arnold & Siedsma patents and trademarks
Titel: Effect studie Samen Sportief in Beweging: een focus op lagere sociaal economische groepen
Auteur: Famke Mölenberg, Alex Burdorf Erasmus Medisch Centrum, Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Titel: Communicatieplan
Auteur: Mary Stottelaar en Karine Hoenderdos van Scriptum-site
Titel: Webinar Pharos preventie: hoe bereik je mensen in kwetsbare situaties
Auteur: Marjo van Hal en Meike Los
Titel: Flyers voor deelnemers en intermediairs/verwijzers
Auteur: Marjo van Hal en Meike Los i.s.m. Scriptum-site
Titel: Erkende interventie Samen Sportief in Beweging
Auteur: RIVM Loket Gezond Leven
Link: https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie
Titel: LinkedIn pagina Samen Sportief in Beweging
Auteur: Marjo van Hal en Meike Los
Link: https://www.linkedin.com/company/71506181/admin/
Titel: Startinstructie GLI Samen Sportief in Beweging
Auteur: Marjo van Hal en Meike Los
Titel: www.samensportiefinbeweging.nl
Auteur: Marjo van Hal en Meike los
Link: http://www.samensportiefinbeweging.nl

Verslagen


Eindverslag

De Gezonde Leefstijl Company (GLC) wil haar bewezen effectieve gecombineerde leefstijl interventie Samen Sportief in Beweging implementeren in Rotterdam. De meerwaarde van deze interventie is dat Rotterdammers (en in het bijzonder Rotterdammers met een laag sociaal economische status) daarmee de mogelijkheid krijgen op een beter ervaren gezondheid door het structureel aannemen van een gezondere leefstijl, waardoor de kans op het ontstaan van chronische ziekten afneemt en de gezondheidsverschillen in Rotterdam uiteindelijk verminderen. Samen Sportief in Beweging is een doorontwikkelde versie van Samen Sportief Afvallen die in ZonMw’ s preventieprogramma Preventiekracht dichtbij huis ronde 1 en ronde 3 (als onderdeel van keten Van Klacht naar Kracht) is uitgevoerd. Door positieve resultaten van dit project zou de GLC de interventie vanaf 2021 in heel Rotterdam implementeren en biedt het aan zorg, welzijn en sportprofessionals mogelijkheden voor structureel gebruik. In 2020 zou de interventie Samen Sportief in Beweging in 6 van de 14 gebieden in Rotterdam op één locatie worden uitgevoerd en worden geëvalueerd met behulp van deskundig advies uit de projectgroep zodat eventuele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd alvorens verder te implementeren in heel Rotterdam. In 2020 zouden tussen de 60-90 deelnemers worden geïncludeerd binnen de interventie. In 2021 zal de GLC inzetten op implementatie van de interventie in alle gebieden van Rotterdam door in te zetten op structurele financiering. Gedurende 2020 bleek de implementatie van Samen Sportief in Beweging (SSiB) niet haalbaar vanwege de uitbraak van COVID. De projectteams de klaar stonden in 6 gebieden van Rotterdam zijn niet gestart met de GLI. Vanwege het feit dat starten in 2020 door de Corona maatregelen steeds onwaarschijnlijker werd is naar een andere oplossing gezocht om de benodigde stappen binnen het erkenningstraject van het RIVM te zetten. Door onderzoek door de Gezonde Leefstijl Company en verwerking van aangeleverde data door het Erasmus MC is aangetoond dat de GLI SSiB positieve gezondheidseffecten behaald bij de doelgroep lage ses. In september 2020 kreeg de GLI de status ‘eerste bewijs voor effectiviteit’ en is opgenomen in de basisverzekering. De GLC heeft de mogelijkheid gekregen van ZonMw om het project budgetneutraal te verlengen tot/met december 2021. Zorgverzekeraars namen tot maart 2021 de tijd om de keuze te maken of ze daadwerkelijk de GLI gingen vergoeden. Vanaf maart 2021 worden nu samenwerkingsverbanden in heel Nederland opgeleid en licenties verstrekt zodat de GLI SSiB landelijk beschikbaar kan worden voor alle Nederlanders met overgewicht (i.c.m. co-morbiditeit) of obesitas. In 2020 heeft GLC twee maal overleg gehad met ZonMw over een andere besteding van het toegekende budget. In juli 2020 heeft ZonMw ons gevraagd om te verkennen hoe een GLI als SSiB corona-proof kon worden uitgevoerd. GLC heeft een digitale bijeenkomst georganiseerd met een vertegenwoordiging van de professionals die de oorspronkelijke 6 interventies zouden gaan uitvoeren, aangevuld met vertegenwoordigers van het gemeentelijk sportbedrijf van Rotterdam en betrokken welzijnspartijen. Conclusie daarvan was dat voor de doelgroep lage ses waar SSiB zich op richt veruit de voorkeur heeft dat in ieder geval de sportactiviteiten groepsgewijs worden uitgevoerd. Alternatief was om dit buiten te doen, wat toen nog toegestaan was. Een hybride aanpak van online en face to face activiteiten leek het hoogst haalbare. In het najaar werden we geconfronteerd met steeds strengere Corona maatregelen wat ook deze uitvoering onmogelijk maakte. In november 2020 is opnieuw een aanpassing doorgevoerd met goedkeuring van ZonMw. Het feit dat SSiB in 2021 vergoed wordt vanuit de basisverzekering houdt in dat er ook landelijk opgeschaald moet kunnen worden. We richten ons daarbij op: 1) het vergroten van de naamsbekendheid 2) positionering en branding 3) professionalisering en opleiding.

Samenvatting van de aanvraag

Samen Sportief in Beweging is een doorontwikkelde versie van Samen Sportief Afvallen die in ZonMw’ s preventieprogramma Preventiekracht dichtbij huis ronde 1 en ronde 3 (als onderdeel van keten Van Klacht naar Kracht) is uitgevoerd onder de titel "Preventieve cursus 'Sportief Samen Afvallen' als onderdeel van het preventieprogramma Van Klacht naar Kracht in Rotterdam" met dossiernummer 87600015 en 50-50705-98-301. De Gezonde Leefstijl Company (GLC) wil haar bewezen effectieve gecombineerde leefstijl interventie Samen Sportief in Beweging (SSiB) implementeren in Rotterdam. De meerwaarde van deze interventie is dat Rotterdammers (en in het bijzonder Rotterdammers met een laag sociaal economische status) daarmee de mogelijkheid krijgen op een beter ervaren gezondheid door het structureel aannemen van een gezondere leefstijl, waardoor de kans op het ontstaan van chronische ziekten afneemt en de gezondheidsverschillen in Rotterdam uiteindelijk verminderen. Het eerder opgebouwde netwerk ziet de meerwaarde van implementatie van SSiB. Helaas ontbreekt vooralsnog structurele financiering. Met behulp van deze impuls zouden financiers (zorgverzekeraar i.c.m. gemeente) overtuigd moeten raken van opname van de interventie in het preventiebudget van het Rotterdampakket van VGZ. In 2020 wordt de interventie met behulp van de impuls op 6 locaties in 6 verschillende gebieden van Rotterdam geïmplementeerd en geëvalueerd zodat eventuele aanpassingen kunnen worden doorgevoerd alvorens verder te implementeren in heel Rotterdam. Het projectteam bestaande uit sleutelfiguren belangrijk voor de uitrol in heel Rotterdam staat de Gezonde Leefstijl Company met advies bij.

Kenmerken

Projectnummer:
555001006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Los
Verantwoordelijke organisatie:
Gezonde Leefstijl Company