Mobiele menu

Samen sterk voor proactieve integrale ondersteuning van het (mantel)zorgnetwerk bij dementie.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg aan thuiswonende mensen met dementie en hebben grote invloed op hoe zij zich voelen. Met passende hulp voor zichzelf en hun naasten houden mantelzorgers de zorg langer vol. Deze hulp blijkt voor hen echter lastig (tijdig) te vinden. Zo lopen mantelzorgers en hun naasten belangrijke hulp mis, en lopen ze beiden risico op een verminderde levenskwaliteit.

Doel

Het opzetten van een samenwerkingsverband in Zaanstreek-Waterland voor integrale mantelzorgondersteuning, dat mantelzorgers voorbereidt op wat komen gaat en dat de weg wijst naar ondersteuning die matcht met behoeften van zichzelf en hun naasten.

Aanpak/werkwijze

Participatief actieonderzoek: het samenwerkingsverband voert acties uit om het doel te behalen. De aanpak en resultaten delen we met andere regio’s.

Samenwerkingspartners

We werken samen met De Zorgcirkel, Zorgweg.nu, Gemeente Zaanstad, Netwerk Dementie Zaanstreek-waterland (waarvoor Zorggroep Zaanstreek de kassiersfunctie vervult), WelzijnWonenPlus, Gemeente Purmerend, Zilveren Kruis Zorgkantoor en Guna Partners BV.

Verwachte resultaten

Een goede kwaliteit van leven en sterven voor thuiswonende mensen met dementie doordat mantelzorgers meer in balans zijn en de zorg beter volhouden.

ZonMw en ondersteuning zorgnetwerk

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. We hebben oog voor de positie en ondersteuning van de mantelzorger, naaste en het welzijn van de zorgverlener. Wij zetten in op samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt. Lees meer over mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012310025
Looptijd: 5%
Looptijd: 5 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Inholland