Mobiele menu

Samen sterker in de wijk

Doel

In Flevoland heeft men de ambitie om ondersteuning en zorg op een andere manier te organiseren. De zorgpartijen en de gemeenten willen de zorg voor inwoners met (complexe) psychische problematiek op zo’n manier organiseren dat het beter aansluit op de vraag van inwoner. Dit heeft niet alleen invloed op het proces van de toegang naar zorg en ondersteuning, maar vooral ook in het samenwerken.

In Flevoland zijn daarom pilots gestart in Dronten en Almere om een wijkaanpak te creëren, waarbij in samenhang en afstemming met de inwoner integraal wordt gewerkt rond de vraag van de inwoner. Daarmee hoopt Flevoland te bereiken dat de juiste zorg op de juist plek wordt geboden en daarmee ook verward gedrag en overlast in de wijk wordt voorkomen. Tot op dit moment mist Flevoland in het verwezenlijken van de genoemde ambitie nog een cruciale partner, de zorgverzekeraar. Met deze aanvraag voor de startsubsidie is het doel het versterken van de samenwerking tussen zorgverzekeraar, zorgpartijen en gemeenten.

Resultaten

Er is verbinding gemaakt met de zorgverzekeraar, en is er in co-creatie een projectplan ontwikkeld voor het vormgeven van integrale en wijkgerichte behandeling en begeleiding voor inwoners uit de EPA doelgroep die zelfstandig (gaan) wonen in de wijk. Dit plan is opgesteld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, professionals, bestuurders en de zorgverzekeraar en heeft als doel om mensgerichte zorg vorm te geven via de uitgangspunten: ik wil, ik kan en ik heb nodig.

Onderdeel van het plan is het inzichtelijk maken van de effecten van de samenwerkingswijze op verschillende niveaus: de inwoners, professionals en het maatschappelijk rendement. Op basis van het ontwikkelde plan is in 2021 in Almere en in Dronten een pilot van een jaar gestart. Daarnaast zal er ook in andere Flevolandse gemeente gestart worden met het verkennen van de mogelijkheden om te starten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Hilhorst
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Dronten