Mobiele menu

Samen Verder: Leren en Implementeren 2020-2024

Binnen SAMEN werken jongeren, ouders, hulpverleners, wetenschappers, gemeenten en docenten van hogescholen in leernetwerken samen aan het veilig en gezond opgroeien van de jeugd in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Nederland. Daarbij gaat het vooral om de vraag: hoe zorg je dat professionals bestaande kennis en innovaties optimaal benutten? De focus ligt op 3 inhoudelijke thema’s: verbeteren van het integraal werken, normaliseren van problemen en betere ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe gaan we dat implementeren? De leernetwerken vormen samen een proeftuin voor een ontwikkelonderzoek over hoe je hulpverleners kunt helpen bij het gebruiken van nieuwe kennis.

Producten

Titel: Voor wie doen we wat? Hulpmiddel voor professionals om de intensiteit en vormen van integraal werken voor gezinnen met meervoudige problematiek beter te herkennen.
Titel: Normaliseren, een nadere verkenning
Titel: SAMENwerken Leernetwerken & gemeenten
Titel: Factsheet Opbrengsten jaar 2 leernetwerk Kwetsbare Gezinnen – Werkplaats SAMEN
Titel: Normaliseren; wat is ieders normaal?
Titel: Factsheets Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Link: https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/activiteiten/leernetwerken/
Titel: Wat belemmert en ondersteunt de transfer van kennisproducten binnen SAMEN?
Titel: Visie Normaliseren
Titel: SAMENWERKEN MET GEZINNEN: Factsheet ervaringsdeskundigheid
Titel: JAARCONFERENTIE 2022: Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken
Titel: Factsheets Leernetwerk Integraal Werken
Link: https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/activiteiten/leernetwerken/
Titel: JAARCONFERENTIE 2021: Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen

Kenmerken

Projectnummer:
10190022010011
Looptijd: 95%
Looptijd: 95 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO