Mobiele menu

Samen vitaal in de wijk

Het project Samen Vitaal in de wijk ondersteunt kwetsbare bewoners om meer te gaan bewegen. De grote uitdaging zit in het betrekken van kwetsbare bewoners die de stap om aan activiteiten mee te doen niet alleen durven te zetten. Deze bewoners worden gesteund door een beweegcoach, buurtverbinder, mantelzorger of kinderen om mee te doen. De betrokken professionele partijen in zorg, welzijn en preventie, vrijwilligersorganisaties én bewoners gaan hierover in gesprek met kwetsbare bewoners en bieden de helpende hand door ze in contact te brengen met onze beweegcoach. De wijze waarop de Nationale Diabetes Challenge (NDC) in Waalwijk is georganiseerd is ons voorbeeld. Hierbij zijn een praktijkondersteuner en een maatschappelijk werker de vaste gezichten die er altijd zijn. Voor de mensen die voor de eerste keer naar de NDC komen is het fijn om te weten dat ze daar worden opgevangen door een vertrouwd gezicht.

Aanleiding

In twee wijken in de gemeente Waalwijk is een nieuw samenwerkingsverband opgezet van professionele partijen in zorg, welzijn en preventie, vrijwilligersorganisaties én bewoners die samenwerken aan het realiseren van deze vitale wijk. De partijen die samenwerken rondom de Nationale Diabetes Challenge vormen de basis van dit nieuwe samenwerkingsverband voor dit project. Onder een vitale wijk verstaan wij een gezonde wijk, waarin alle bewoners zich welkom voelen om mee te doen aan beweegactiviteiten in de wijk, de omgeving uitnodigt om elkaar te treffen en actief bezig te zijn en waarin bewoners naar elkaar om kijken. Thema’s zijn: bewegen, gezonde leefstijl, versterken sociale netwerk, voorkomen van eenzaamheid. Het uitgangspunt bij dit project is dat de behoefte van de bewoners leidend is en dat we vooral willen aansluiten op bestaande initiatieven en samenwerkingscontacten die er al zijn.

Doelstellingen van de samenwerking:

 • Het behouden en verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van bewoners door bewegen te stimuleren.
 • Het streven naar gezonde professionals, die plezier in hun werk hebben.
 • Het creëren van een plek waar bewoners en organisaties elkaar vinden.
 • Samen met de bewoners bouwen aan een vitale wijk.
 • De regie geven aan de bewoners.

Hoe betrekken we bewoners?

 • Via de bestaande 1-op-1 contacten. De betrokken partijen vragen bewoners wat hen helpt om meer te gaan bewegen. Hiervoor is een gespreksscript ontwikkeld langs de thema’s van Positieve gezondheid.
 • Deze werkwijze vanuit bestaande relaties het gesprek aan te gaan met kwetsbare bewoners is na de pilotfase tot standaard verheven. Dat houdt in dat betrokken partijen continue aandacht hebben voor het thema bewegen en daar waar mogelijk het gesprek hierover aangaan met bewoners.
 • De beweegcoach Senioren neemt contact op met de kwetsbare inwoners die aangeven meer te willen bewegen.
 • Het opzetten van een netwerk van buurtverbinders is gestart; Een buurtverbinder is een inwoner die aangeeft om te willen kijken naar een andere groep inwoners van maximaal 20 -30 huizen in hun eigen wijk of buurt.
 • Door de aanhoudende Coronamaatregelen was het niet mogelijk om bijeenkomsten met bewoners te organiseren. Dit was wel in de oorspronkelijke planning opgenomen.

Hoe zorgen we voor borging na het project?

 • Voorzetten van het samenwerkingsverband.
 • Inzet beweegcoach senioren.
 • Werven en uitbreiden van het netwerk van Buurtverbinders.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020033
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Maijers
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Waalwijk