Mobiele menu

Samen voor de jeugd

Projectomschrijving

Samen voor de jeugd, MDT Newman college, Breda
Zo’n 70 leerlingen uit de MAVO 2 klassen van het Newman college in Breda zijn actief aan de slag gegaan met dit project. Het traject startte met een kick-off en met workshops. Tijdens deze workshops is er met de leerlingen gekeken naar wat zij belangrijk vinden en waar hun interesses en talenten liggen. En zij hebben geleerd en ervaren hoe ze een challenge kunnen
formuleren. De leerlingen hebben aan de hand van hun challenges een specifieke doelgroep gekozen om mee te werken. Hierdoor zijn ze in contact gekomen met o.a. gehandicapte kinderen, kinderen en jongeren in een gezinshuis, ouderen en vluchtelingen. Ze hebben diverse activiteiten gedaan zoals: knutselen met kinderen uit het speciaal onderwijs, voetbaltoernooi organiseren met minderjarige vluchtelingen, spelletjes doen met ouderen in verzorgingshuizen. Door deze activiteiten zijn de leerlingen in contact gekomen met een doelgroep die zij nog niet zo goed kenden. Daarnaast hebben zij bijgedragen aan het verminderen van de eenzaamheid bij bepaalde doelgroepen die vanwege Corona minder bezoek mochten ontvangen. De leerlingen hebben geleerd om te kijken naar hun interesses en drijfveren en geleerd om op basis daarvan een challenge te formuleren. Daarnaast hebben ze ervaren hoe het is om iets te doen voor een ander. En zijn ze in contact gekomen met andere doelgroepen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Corona heeft grote impact op de samenleving. Bij lager opgeleide mensen, jongeren, ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen komen de effecten van de coronacrisis nog harder aan. Naast de risico’s die er zijn voor fysieke gezondheid, zorgt de coronacrisis ook voor mentale gezondheidsproblemen bij juist deze groepen. Gevoelens van eenzaamheid, angst, somberheid, stress of andere klachten komen vaker voor. Dit initiatief verbindt met MDT jongeren in Breda aan maatschappelijke organisaties die ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners in onze stad. In het project werken Young Impact en ‘Betrokken Ondernemers Breda’ (BOB), het Newmancollege, en de gemeente Breda samen. Young Impact is een MDT-proof organisatie die jongeren helpt de wereld te verbeteren op een manier die bij hen past. Young Impact geeft de jongeren workshops waarin ze aan de slag gaan met ontdekken wat ze belangrijk vinden, hun talenten ontwikkelen en dat vormgeven in een challenge. De missie van Betrokken Ondernemers Breda (BOB) is het stimuleren van betrokkenheid van bedrijven bij maatschappelijke organisaties in Breda. BOB is hét netwerk van bedrijven en organisaties dat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wil stimuleren, ontwikkelen en uitdragen. Speciaal voor deze gelegenheid spreekt BOB zijn grote netwerk van scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen Breda aan om jongeren te matchen met maatschappelijke organisaties/initiatieven. Het Newmancollege is een middelbare school (voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium) die leerlingen mavo en havo als onderdeel van het lesprogramma randvoorwaarden biedt voor deelname aan het MDT-traject. De gemeente Breda treedt op als hoofdaanvrager en faciliteert projectcoördinatie (o.a. aanvraag, verantwoording en ondersteuning van partijen bij uitvoering MDT-traject). Jongeren (mavo-havo leerlingen Newmancollege, 14-17 jaar) formuleren vanuit hun eigen interesses, drijfveren en kwaliteiten een ‘challenge’. Daarmee werken ze aan ontwikkeling van eigen talenten en betekenen ze iets voor een ander. Iets doen voor een ander (via een maatschappelijke organisatie) draagt bij aan de mentale gezondheid van de jongeren en wat ze doen draagt bij aan het algemene welzijn (m.n. kwetsbare inwoners) in Breda. Dit geeft jongeren ook de mogelijkheid om, in tijden waarin het voor hen moeilijk is, aan te sluiten bij een ‘doe-project’ en contacten leggen met andere jongeren en medewerkers en doelgroep van maatschappelijke organisaties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085085
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Weterings
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Breda