Mobiele menu

Samen voor doelmatige integrale zorg voor de zwangere met diabetes gravidarum en haar kind in de regio van het GCMN: implementatie van een regioprotocol en predictiemodel.

Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) gaat een voorspelmodel en een regioprotocol voor zwangerschapssuikerziekte implementeren. Uit onderzoek van het GCMN (RESPECT-studie) blijkt dat een voorspelmodel beter kan inschatten welke zwangere een verhoogde kans heeft op het krijgen van zwangerschapssuikerziekte. Samen met alle verloskundig samenwerkingsverbanden is een regioprotocol zwangerschapssuikerziekte gemaakt. Hiermee wordt variatie in behandeling in de regio teruggebracht.

 

Evaluatie van deze implementatie gaat plaatsvinden door succes- en faalfactoren binnen de deelnemende verloskundige praktijken en ziekenhuizen te analyseren. Hiernaast worden medische uitkomstmaten maar ook ervaringen van zowel zwangeren als zorgverleners geanalyseerd.

 

De evaluatie van dit implementatieproject is waardevol voor zowel andere regionale consortia als overige landelijke implementatievraagstukken in de geboortezorg.

 

Producten

Titel: Voorspelmodel ontdekt vroegtijdig diabetes gravidarum
Auteur: Ria Braakman
Magazine: Tijdschrift voor Verloskundigen
Link: https://issuu.com/elmamultimedia/docs/12442lr_knov_dv46_1/52
Titel: Implementation of a first-trimester prognostic model to improve screening for gestational diabetes mellitus
Auteur: Fieke van Hoorn, Maria P. H. Koster, Anneke Kwee, Floris Groenendaal, Arie Franx, Mireille N. Bekker, on behalf of the RESPECT 2 study group (Anjoke J. M. Huisjes, Marije Lamain-de Ruiter, Eva Stekkinger, Simone A. Vankan-Buitelaar, Mariska A. A. W. Vonk)
Magazine: BMC Pregnancy and Childbirth
Link: https://rdcu.be/ciOYJ
Titel: Risico op het ontwikkelen van de diabetes gravidarum
Auteur: F. van Hoorn, A. Kwee, A. Franx, M.N. Bekker
Link: https://www.evidencio.com/models/show/1095

Verslagen


Eindverslag

Het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN) is een kennisnetwerk in de regio Utrecht waarin alle ketenpartners in de geboortezorg van de nulde tot derde lijn zijn vertegenwoordigd. Er is een brede samenwerking, maar verbindende projecten zijn van essentieel belang voor het voortbestaan. Daarom wordt de VIMP ingezet om een voorspelmodel (RESPECT 2 studie) en regioprotocol voor diabetes gravidarum te implementeren. Het implementatieproces wordt geëvalueerd. Hierbij worden kenmerken van de koplopers en achterblijvers bestudeerd. Evenals succesfactoren en barrières voor implementatie. De generieke lessen die uit de wetenschappelijke evaluatie van dit implementatie project kunnen worden getrokken, zijn tevens van belang voor andere consortia en bij landelijke implementatie vraagstukken in de geboortezorg.

Kenmerken

Projectnummer:
2090100031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.A. Kwee
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht