Mobiele menu

Samen-werken aan werk

Jaarlijks worden in Nederland circa 5.000 mensen tussen 18 - 50 jaar getroffen door een beroerte. Mensen met nog een heel werkzaam leven voor zich. In het Radboudumc zien wij dat zij onduidelijkheid en problemen ervaren met werk en re-integratie. Om hen beter te kunnen helpen met het succesvol terugkeren naar de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat zorgverleners en sociale instanties met elkaar samenwerken en kennis delen. In dit project zijn we samen met patiënten, gespecialiseerde partijen uit de zorg (o.a. revalidatie organisaties), het sociale domein (gemeentelijk werkbedrijf) en de Edwin v.d. Sar foundation aan de slag gegaan. Er zijn afspraken gemaakt om de zorg beter af te stemmen. Voor de groep die binnen de Wet verbetering Poortwachter valt, is een animatie gemaakt die de wet visueel samenvat. Er zijn voorbeeldbrieven gemaakt die de patiënt meer zicht en regie geven op hun situatie. Ook is gekeken waar het soms vastloopt. Hier willen we in een vervolg project mee aan de slag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K.J.L. Kanselaar
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc