Mobiele menu

Samen-werken aan werk

Beroerte is één van de belangrijkste oorzaken van blijvende invaliditeit en leidt vaak tot problemen bij terugkeer naar werk. Van de mensen die leven met gevolgen van een herseninfarct of -bloeding is ruim 30% onder de pensioengerechtigde leeftijd. In het Radboudumc zien wij dat zij veel onduidelijkheid en problemen ervaren met werk en re-integratie. Om hen hier beter mee te kunnen helpen, gaan we verder met het uitwerken van arbeidsgerichte zorg. Hiervoor zullen wij weer nauw samenwerken met patiënten en 9 gespecialiseerde partijen uit de zorg (onder andere revalidatie-organisaties), het sociale domein (onder andere het werkbedrijf) en de Edwin van de Sar foundation. Dit alles om de kansen op het behouden of verkrijgen van werk en inkomen te vergroten. Dit geldt voor alle patiënten, of zij nou wel of geen werk hebben, een vast of tijdelijk dienstverband hebben, werken met een flexcontract, ZZP-er of ondernemer zijn of (nog) studeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032220001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K.J.L Kanselaar-Martens
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum