Mobiele menu

Samen werken, samen leren

Bij projecten van Gewoon Bijzonder is participatie van mensen met een beperking een belangrijke voorwaarde. Dat betekent dat mensen met een beperking en/of hun verwanten deelnemen als projectlid.

In het project ‘Samen werken, samen leren’ krijgen projectleden training en coaching op maat over samenwerking met mensen met een beperking in hun project. Het gaat om een algemene basistraining en coaching toegespitst op participatie in het specifieke project. In deze coaching is onder andere aandacht voor participatieve methoden en technieken en het vormgeven van participatie binnen de projectteams.

Ook wordt geëvalueerd wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten oplevert voor zowel het project, de projectleden met en zonder beperking én voor het totale programma Gewoon Bijzonder. Dit project wordt uitgevoerd door een promovenda en een co-onderzoeker, tevens ervaringsdeskundige. Lees meer over dit project op het Kennisplein Gehandicaptensector. 'Samen werken samen leren' is een vervolg op eerder uitgevoerde werkpakketten, die vooraf zijn gegaan aan het programma Gewoon Bijzonder. Over deze werkpakketten kunt u lezen bij het speerpunt Participatie, ‘Betrekken van mensen met een beperking’.

Verslagen


Eindverslag

'Samen werken, samen leren' wordt door DSiN, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo en de LFB uitgevoerd. Hiertoe werken drie onderzoekers samen: Sofie Sergeant (Disability Studies in Nederland), Kim van den Boogaard (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking) en Henriëtte Sandvoort (Landelijke Belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking LFB). 'Samen werken, samen leren' kent drie verschillende onderdelen, namelijk: 1. het trainen en coachen van projectleiders en projectleden; 2. uitvoeren van evaluatie-onderzoek; 3. adviseren over het (verder) vormgeven van participatie in projecten van het ZonMW-programma Gewoon Bijzonder.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845001004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.P. Schippers
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc