Mobiele menu

Samen werken voor ouderen met psychische problemen

In dit project werken zorg- en welzijnsorganisaties samen, om samen te zorgen voor goede zorg en ondersteuning van ouderen met psychische problemen, afgestemd op deze ouderen. Hiermee zoeken ze verbinding en gebruiken ze elkaars deskundigheid bij complexe zorgvragen.

De organisaties zijn: Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, welzijnsorganisatie Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân, ROS  Friesland en NHL Stenden Hogeschool.

De belangrijkste thema’s in het project zijn:

  • het begeleiden van thuiswonende ouderen bij bijzonder gedrag of depressie;
  • de samenwerking en verbinding tussen de medewerkers van de verschillende organisaties.

Cliënten, onderzoekers, studenten en medewerkers zijn bij het onderzoek betrokken.

Ontwikkelde interventies zijn onder andere een nieuwe vorm van multidisciplinaire deskundigheidsbevordering, een fysieke sociale kaart rond de oudere en een sociale kaart van de wijk.
De resultaten zijn bruikbaar voor een ieder die werkt met ouderen met psychische problemen en voor de ouderen zelf.

Producten

Titel: Productbeschrijving van de interventie In Gesprek!
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: De Sociale kaart van de wijk Aldlân
Auteur: Esther Vos
Titel: Factsheet van de interventie de Wegwijzer rond de cliënt
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: Productbeschrijving van de interventie de Wegwijzer rond de cliënt
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: Factsheet van de interventie In Gesprek! A, multidisciplinaire casusbespreking als onderwijstraining
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: Factsheet van de interventie In Gesprek!
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: In gesprek met elkaar, samen leren: kwalitatief onderzoek
Auteur: Lisa Alves
Titel: In gesprek gaan met elkaar, samen leren bij ouderen met depressie.
Auteur: Marijke Akker
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen Een kwalitatief onderzoek naar de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt en zijn mantelzorger.
Auteur: Rixt Veldkamp
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen
Auteur: Esther Vos
Titel: Netwerk-project ‘Samen werken voor ouderen met psychische problemen’ Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeftes van zorgmedewerkers ten opzichte van het verbeteren van de zorg- en hulpverlening aan ouderen met psychische problemen.
Auteur: Winny de Vries
Titel: Friesch Dagblad: Nieuwe aanpak voor ouderen met psychische problemen.
Auteur: Journalist Friesch Dagblad
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van eerstelijns- hulp- en zorgverleners
Auteur: Talitha Zijlstra
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen – Werken aan de Wegwijzer.
Auteur: Ilse Posthumus
Titel: Persbericht ‘Zorg- en welzijnsorganisaties slaan handen ineen voor thuiswonende ouderen met psychische problemen’
Auteur: Noorderbreedte
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen – kwalitatief onderzoek.
Auteur: Carmen van Brussel
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen – Interdisciplinaire samenwerking tussen studenten.
Auteur: dr. Gea C. van Dijk
Titel: Samen werken voor ouderen met psychische problemen - In Gesprek!
Auteur: dr. Gea C. van Dijk
Titel: De sociale kaart van Aldlân
Auteur: Esther Vos
Titel: In Gesprek!, een kwalitatief actieonderzoek
Auteur: Marijke Akker en Lisa Alves
Titel: Onderzoek in de praktijk: ‘Ouderen met psychische problemen’
Auteur: dr. Gea C. van Dijk
Titel: De Wegwijzer, verwachtingen en ervaringen van ouderen en medewerkers
Auteur: Carmen van Brussel en Ilse Posthumus
Titel: Webinar ‘Wat kan ik doen?
Auteur: Clea Horjus, Annie Klink, Sabri Baili, Patrick Meijer, Henrika Aartsma, Kaylee Smit, Benno Wiegers en Gea van Dijk
Titel: Research Atlas
Auteur: Peter Joore, Herman Blom, Robert Coelen, Nynke van der Zee
Titel: Vital Regions.
Auteur: Redactie: dr. Janneke Metselaar, dr. Jacqueline Rietveld, mr.dr. Avelien Haan, Roland Jan Kuipers en Fokko Bosker.
Link: https://www.nhlstenden.com/onderzoek/publicatie-vital-regions
Titel: Productbeschrijving van de interventie In Gesprek! A, multidisciplinaire casusbespreking als onderwijstraining
Auteur: dr. Gea C van Dijk
Titel: Hoe we de zorg zorgzamer kunnen maken
Auteur: M. van Mourik
Magazine: Leeuwarder seniorenkrant

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521904
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.C. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Noorderbreedte