Mobiele menu

Samen werken voor ouderen met psychische problemen. Verduurzaming (Fase III)

Zorg- en welzijnsorganisaties gaan samen verder als netwerk om ouderen met psychische problemen beter te kunnen begeleiden. Dit doen ze afgestemd op de oudere en door gebruik te maken van elkaars deskundigheid. De organisaties zijn: Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, welzijnsorganisatie Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân en ROS Friesland.

Gezamenlijk zijn door medewerkers onder andere een nieuwe vorm van multidisciplinaire deskundigheidsbevordering samen met de oudere ontwikkeld, alsook een boekje waarin alle betrokkenen bij de individuele oudere gemakkelijk te vinden zijn, en een sociale kaart van de wijk die voor alle ouderen in de wijk beschikbaar zal zijn.

Deze resultaten zijn bruikbaar voor ieder die werkt met ouderen met psychische problemen en voor de ouderen zelf. Bij de verduurzaming worden deze interventies samen met de ouderen ingezet en ook andere hulpverleners betrokken. Ook wordt het netwerk verder verstevigd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052120007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.C. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Noorderbreedte