Mobiele menu

Samenhangende Dementieondersteuning - Door- en voor in Zuidoost (SD&ZoZo)

Doelen project en netwerk

In Amsterdam Zuidoost wordt er de komende maanden hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van de dementieketen in het stadsdeel. Bijbehorende doelen zijn:

  • Overbruggen van cultuurverschillen tussen informele- en formele organisaties;
  • Zorgen voor een goede samenwerking tussen de eerstelijnszorg, wijkverpleegkundigen- en verzorgenden, de nieuwe buurteams, en laagdrempelig organisaties/buurvoorzieningen. Zo worden buurtbewoners, de sociale en medische wereld bij elkaar gebracht;
  • Mensen met dementie en mantelzorgers een stem geven binnen de verder te ontwikkelen dementieketen.

Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin we gaan werken aan de bovenstaande thema’s. Ook zullen we met de “Dementiekaravaan” van het Odensehuis verschillende bijeenkomsten voor seniorengroepen en buurtbewoners langs gaan om hen zo te betrekken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005089
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.S. Christiani
Verantwoordelijke organisatie:
Cordaan